Hakuaika 14.3.-28.3.2018

Oikeustieteellisellä alalla siirrytään yhteisvalintaan vuonna 2018. Yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita, joista tiedotetaan tällä sivustolla.

Ennakkotietoa kevään 2019 valinnasta
Vuonna 2019 oikeustieteelliselle alalle avataan todistusvalinta kaikissa alan suomenkielistä koulutusta antavissa koulutusyksiköissä eli Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoissa. Todistusvalinnassa käytettävä ylioppilastodistusten pisteytys julkaistaan viimeistään toukokuussa 2018. Valintakokeella valitaan opiskelijoita vain valintakoepisteiden perusteella. Vuoden 2019 valinnasta alkaen opiskelijoita ei enää valita yhteispistekiintiöllä. Lue lisää

Huom. Helsingin yliopiston ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole mukana yhteisvalinnassa

Hakukohteet

Seuraavat yliopistot ovat mukana yhteishaussa.Helsingin yliopiston

Oikeus-
tieteellinen
tiedekunta

Itä-Suomen yliopiston

Oikeus-
tieteiden
laitos

Lapin yliopiston

Oikeus-
tieteiden
tiedekunta


Turun yliopiston

Oikeus-
tieteellinen
tiedekunta