14.5.2019 Tiedote valintakokeessa käyneelle.

Hakijapalaute
Toivomme palautettasi mm. valintakoekirjallisuudesta ja kokeesta! On tärkeää, että mahdollisimman moni hakija kertoo mielipiteensä, jotta voidaan kehittää koetta ja koejärjestelyjä toimivammiksi. Aikaisempaa palautetta on käytetty muun muassa tiedottamisen ja koejärjestelyiden parantamiseen. Vastaukset käsitellään nimettöminä eikä vastaajien henkilöllisyys paljastu.
Linkki kyselyyn: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98087/lomake.htm
Kiitos vastauksistasi! Kysely on auki 21.6.2019 klo 16:00 saakka.

Valintakoe
Valintakokeen oikeat vastaukset ja pisteytys arvosteluperusteineen ovat nähtävissä tulosten julkistamisen jälkeen.

Kokeessa olleille lähetetään tiedote tehtäväkohtaisista pisteistä sähköpostitse viimeistään 2.7.2019.

Hakija voi tilata kopion valintakoevastauksistaan ajalla 1.7.–12.7.2019.
Yhteisvalinnan valintakoenäyttö on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. E-lomake julkaistaan myöhemmin. Kopioitavista/skannattavista koevastauksista laskutetaan 20 €/hakija.