26.5.2020 Tiedote oikeustieteen valintakokeesta

Hakijoita oikeustieteellisen alan yhteisvalintaan oli keväällä 2020 yhteensä 6404, joista valintakokeen ensimmäiseen vaiheen kokeeseen osallistui 4505 hakijaa. Valintakoe sujui pääsääntöisesti onnistuneesti. Valintakokeen päättymisen jälkeen on kuitenkin havaittu ongelmia haettujen yksilöllisten järjestelyiden osalta. On käynyt ilmi, että noin sadalle hakijalle myönnetyt lisäajat eivät ole inhimillisten virheiden* vuoksi toteutuneet. (* korjattu tekninen syy inhimilliseksi virheeksi)

Lisäajan toteutuminen selvitetään kaikkien lisäajan saaneiden hakijoiden osalta. Hakijoiden yhdenvertaisen aseman turvaamiseksi lisäajan mahdollinen puuttuminen kompensoidaan pistehyvityksin. Tämä järjestely ei tule vaikuttamaan muutoin valintakokeen toiseen vaiheeseen valittavien hakijoiden asemaan.

Valintakokeen toiseen vaiheeseen pääseville lähetetään aiemmin ilmoitetulla tavalla tieto 1.6.2020. Samalla tiedotetaan yllä mainitun pistekompensaation toteuttamisesta.