26.6.2019 Yhteishaun tulokset julkaistu

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan yhteishaussa keväällä 2019 olleiden hakukohteiden tulokset ovat julkaistu.

Tänä keväänä oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea ylioppilastodistuksen arvosanoilla oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan suomenkielisiin hakukohteisiin. Todistusvalinnassa huomioiduksi tuli jokainen valintakriteerit täyttävä ylioppilas. Todistusvalinnassa valittiin 110 uutta opiskelijaa. Enimmäispistemäärä todistusvalinnassa oli 47,5 pistettä. Tasapistetilanteissa ratkaisivat yo-arvosanat seuraavassa järjestyksessä: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä, matematiikka (pitkä tai lyhyt), kieli (pitkä oppimäärä), muu parhaat pisteet antava kieli ja parhaat pisteet antava ainereaali tai (vanhamuotoinen) reaali.

Todistusvalinnan käyttöönotto toi muutoksen valintakoevalintaan, sillä sen myötä ylioppilastodistuksen ja koepisteiden muodostamat yhteispisteet jäivät pois käytöstä. Vuonna 2018 ylioppilaskokeen painoarvo yhteispisteillä valittaessa oli 35 prosenttia ja koepisteiden 65 prosenttia. Yhteispisteillä valittiin 60 % kaikista valintakoevalinnassa valittavista uusista opiskelijoista. Tänä vuonna yhteispisteiden sijaan uudet opiskelijat valittiin suoraan ylioppilastodistuksella tai valintakokeen pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa oli noin 20 prosenttia kaikista aloituspaikoista eli yhteensä 110 aloituspaikkaa.

Pisterajat todistusvalinnassa tulosten julkistamisen aikaan 26.6.2019:
Lopulliset pisterajat julkaistaan oikeustieteet.fi -sivustolla elokuussa.

Alin hyväksytty pisteraja Äidinkieli 1. muu koe 2. muu koe 3. muu koe 4. muu koe
HELSINGIN YLIOPISTO
Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v) 46 E L, pitkä L, pitkä L L
Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v) 44,5 E L, pitkä E, pitkä L L
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Oikeustiede, Joensuu, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v) 43,5 L L, pitkä L L E
LAPIN YLIOPISTO
Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi 41,5 L E, pitkä E, pitkä E E
TURUN YLIOPISTO
Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v) 44,5 E L, pitkä E, pitkä L L

Ylioppilaskokeen pisteytystaulukko on nähtävissä oikeustieteet.fi -sivulla.

Suosituin hakukohteista oli Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, jonne haki yhteensä 4422 hakijaa.

Oikeustieteellisen alan valintakoe pidettiin 14.5.2019. Valintakokeen arvosteluperusteet julkaistaan perjantaina 28.6.2019 oikeustieteet.fi -sivulla. Hakijat valitsivat Opintopolku.fi -palvelussa hakukohteet mieleiseensä järjestykseen.

Valintakoevalinnassa hakijoiden valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä oli 80 pistettä.
Valintakokeen tarkastaminen oli kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastettiin monivalintatehtävät ja hakijat asetettiin niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä oli rajattu niin, että se oli kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään. Toiseen tarkastusvaiheeseen eteni 1643 hakijaa. Toisen vaiheen pisterajaksi muodostui 27 pistettä monivalintatehtävistä. Valintakoevalinnan tasapistetilanteessa etusijalle asetettiin ensin valintakokeen tehtävässä 1 enemmän pisteitä saanut ja tämän jälkeen tehtävistä 2, 3, 4 ja 5 enemmän pisteitä saanut.

Valintakokeeseen osallistuneilta hakijoilta pyydettiin palautetta valintakokeeseen valmistautumisesta ja valintakokeesta. Hakijoilta kysyttiin muun muassa hakumotiiveja, valmennuskurssille osallistumisesta sekä valintakokeen tekemisestä. Kyselyyn vastasi 820 hakijaa. Kooste hakijapalautteesta julkaistaan myöhemmin syksyllä tällä sivulla. Palautetta käytetään kokeen ja opiskelijavalinnan kehittämiseen. Kiitos kaikille vastanneille.

Onnea uusille opiskelijoille!

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa hakeneet ja hyväksytyt vuonna 2019, tilanne 26.6.2019

  Hakijat Todistuksella hyväksytyt 26.6.2019 Koepistein hyväksytyt 26.6.2019 Alin hyväksytty todistusvalinnan pisteraja 26.6.2019 Alin hyväksytty koevalinnan pisteraja 26.6.2019
Helsingin yliopisto (Helsinki), suomenkielinen 4393 35 142 46 58**
Helsingin yliopisto (Vaasa), suomenkielinen 2365 5 21 44,5 57
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 3419 10 40 43,5 57**
Lapin yliopisto 3578 30 110 41,5 55
Turun yliopisto 4422 30 100 44,5 58
HAKIJOITA YHTEENSÄ* 6028

* Hakija on huomioitu vain kerran.
** ensikertalaiskiintiö vaikutti, eli ei-ensikertalainen jäi varasijalle korkeammilla pisteillä