Ajankohtaista


Oikeustieteellisiin yhteensä 46 lisäpaikkaa

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoevalinnan opiskelijavalinta on valmistunut. Yhteisvalinnan toisen vaiheen valintakoepisteet on korjattu Opintopolkuun. Hakijoiden tilanne on korjaantunut Opintopolkuun ja tulokset on julkaistu.

Valintakokeen toisen vaiheen pisteytyksessä viime viikon torstaina havaitun virheen vuoksi oikeustieteellisiin tiedekuntiin otettiin 46 opiskelijaa suunniteltua enemmän. Helsingin yliopistoon otettiin 23 ylimääräistä opiskelijaa (heistä 4 Vaasassa toteutettavaan koulutukseen), Turun yliopistoon 10 ylimääräistä opiskelijaa, Lapin yliopistoon 8 ylimääräistä opiskelijaa ja Itä-Suomen yliopistoon 5 ylimääräistä opiskelijaa.

Oikeustieteelliselle alalle valittiin kevään yhteisvalinnassa yhteensä 384 hakijaa valintakokeiden perusteella ja 225 todistusvalinnassa. Helsingin yliopistoon, Helsinki valittiin 196 opiskelijaa (joista valintakokeella 125), Lapin yliopistoon 168 opiskelijaa (joista valintakokeella 104), Turun yliopistoon 147 opiskelijaa (joista valintakokeella 92), Itä-Suomen yliopistoon 65 opiskelijaa (joista valintakokeella 41) sekä Helsingin yliopiston Vaasan koulutukseen 33 opiskelijaa (joista valintakokeella 22).

Torstaina havaittu virhe johtui siitä, että hakijoille oli vastausten automaattisessa optisessa tarkastuksessa kirjautunut virheellisesti miinuspisteitä tehtävistä, joihin hakija on ruksinut ”ei vastausta” -kohdan.

Virhe korjattiin oikaisemalla opiskelijavalintapäätöstä. Opiskelupaikasta jo tiedon saaneet säilyttivät paikkansa. Virheen korjaamisen johdosta eri hakukohteiden pisterajat muuttuivat. **

Tulokset julkaistu 13.7.2020 klo 15:00.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan toisen vaiheen valintakoepisteet on korjattu Opintopolkuun. Hakijoiden tilanne on korjaantunut Opintopolkuun ja tulokset on julkaistu.

Virheen korjaamisen takia eri hakukohteiden pisterajat muuttuivat korjauksen myötä. Uudet pisterajat ovat hakukohteiden oikeita pisterajoja. Hakijat, jotka olivat jo saaneet opiskelupaikan 7.7.2020 joko säilyttivät paikkansa hakukohteessa tai nousivat hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelle. Hakija tulee hyväksytyksi ylimmälle hakutoiveelle, johon hänen pisteensä riittää.

Hakukohteella paikkansa säilyttäneillä hakijoilla voi olla alemmat pisteet kuin oikea (uusi) pisteraja on. Teknisistä syistä johtuen hakukohteen alin pistemäärä Oma Opintopolussa ja 15.7. lähetettävässä tuloskirjeessä on alhaisempi kuin oikea (uusi) pisteraja on.

Hakukohteisiin valintakoevalinnan kautta hyväksyttyjen määrät yhteensä:

Hakukohteen paikkakunta Hyväksytyt yhteensä Ylimääräisinä hyväksyttyjen määrä (13.7.)
Helsinki, yhteensä 125 19
Vaasa, yhteensä 22 4
Joensuu, yhteensä 41 5
Rovaniemi, yhteensä 104 8
Turku, yhteensä 92 10

 

Uusi pisteraja/ ensikertalaiset

13.7. tilanteessa

Uusi pisteraja/ kaikki

13.7. tilanteessa

Helsinki 88 85
Vaasa 81 80
Joensuu 78 78
Lappi 76 74
Turku 84 82

 

** Hallintolaki 51 § Kirjoitusvirheen korjaaminen

 Oikeustieteellisen alan valintakokeen virheen korjaaminen

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana olevat yliopistot ovat päättäneet siitä, miten valintakokeen toisen vaiheen pisteytyksessä havaittu virhe korjataan.

Virhe korjataan oikaisemalla opiskelijavalintapäätöstä. Tilanne ei edellytä hakijoilta toimenpiteitä. Hakijoiden oikeustieteellisen alan yhteisvalintaan liittyvät tulokset poistuvat näkyvistä korjauksen ajaksi Opintopolusta. Lopullinen valintapäätös tulee näkyviin Opintopolkuun viimeistään keskiviikkona 15.7.2020.

Opiskelupaikasta jo tiedon saaneet säilyttävät paikkansa.

Virheen korjaaminen johtaa siihen, että jokaiseen yhteisvalinnan hakukohteeseen otetaan ilmoitettua enemmän uusia oikeustieteen opiskelijoita. Virheen korjaamisen johdosta eri hakukohteiden pisterajat tulevat muuttumaan.

Hakijoille oli vastausten automaattisessa optisessa tarkastuksessa kirjautunut virheellisesti miinuspisteitä tehtävistä, joihin hakija on ruksinut ”ei vastausta” -kohdan.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot.Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeen toisen vaiheen pisteytyksessä on havaittu virhe. Hakijoille on vastausten automaattisessa optisessa tarkastuksessa kirjautunut virheellisesti miinuspisteitä tehtävistä, joihin hakija on ruksinut ”ei vastausta” -kohdan.

Valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistui 620 hakijaa. Virhe koskee suurta osaa kokeen toiseen vaiheeseen osallistuneista. Kaikkia valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistuneita on tiedotettu asiasta sähköpostitse.

Virhe korjataan oikaisemalla opiskelijavalintapäätöstä. Tilanne ei edellytä hakijoilta toimenpiteitä.

Laskuvirheen korjaaminen voi vaikuttaa kaikkiin hakijoihin, mukaan lukien myös hyväksytyksi tulleet. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina 13.7.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Yhteisvalinnassa mukana olevat yliopistot pahoittelevat tapahtunutta.Valintakoevalinnan tulokset julkaistu 7.7.2020
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoevalinnan lopulliset tulokset on julkaistu.
Lopulliset minimipistemäärät voivat vielä muuttua, ja tilasto lopullisista pisterajoista (sekä todistus- että valintakoevalinta) julkaistaan elokuussa.

Pisterajat 7.7.2020

Aloituspaikat Alin hyväksytty pisteraja: Valintakoevalinta, ensikertalaiset Aloituspaikat Alin hyväksytty pisteraja: Valintakoevalinta, kaikki
Helsingin yliopisto (Helsinki) 62 84 44 83
Helsingin yliopisto (Vaasa) 11 79 7 79
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 21 76 15 75
Lapin yliopisto 56 74 40 73
Turun yliopisto 48 81 34 80

Jokaisessa hakukohteessa, ja molemmissa jonoissa tasapistesäännöt ratkaisivat hakijoiden järjestyksen.

Ratkaiseva tasapistesääntö Valintakoevalinta, ensikertalaiset Valintakoevalinta, kaikki
Helsingin yliopisto (Helsinki) Teht. 6 Teht. 1
Helsingin yliopisto (Vaasa) Toisen vaiheen kokonaispisteet Toisen vaiheen kokonaispisteet
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) Teht. 1 Toisen vaiheen kokonaispisteet
Lapin yliopisto Toisen vaiheen kokonaispisteet Toisen vaiheen kokonaispisteet
Turun yliopisto Toisen vaiheen kokonaispisteet Toisen vaiheen kokonaispisteet

Valintakoevalinnan tasapistetilanteissa hakijat asetetaan järjestykseen seuraavalla tavalla:

  1. Toisen vaiheen kokonaispisteet
  2. Toisen vaiheen valintakokeen kaikkien tehtävien perusteella tehtävästä 1. alkaen, ja tästä eteenpäin valintakokeen tehtävien mukaisessa järjestyksessä, enemmän pisteitä saanut
  3. Ensimmäisen vaiheen kokonaispisteet.

Mikäli tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, valitaan kaikki nämä hyväksyttävissä olevat hakijat.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 22. heinäkuuta klo 15:00 mennessä. Hakija voi tarkistaa omat tuloksensa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.

Kokeessa olleille hakijoille lähetetään sähköpostilla omat vastauksensa. Valintakokeet oikene vastauksineen. (linkki avautuu uuteen ikkunaan)Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintaan lisäaloituspaikkoja.

Yliopistojen päätöksillä lisätään oikeustieteen yhteisvalintaan yhteensä 44 aloituspaikkaa.
Aloituspaikoista 18 lisätään todistusvalintaan, ja 26 paikkaa valintakoevalintaan.

Aloituspaikat jakautuvat hakukohteittain seuraavasti:

Hakukohde

Todistusvalinta

Valintakoevalinta, ensikertalaiset

Valintakoevalinta, kaikki

HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki

1

1

 –

HELSINGIN YLIOPISTO, Vaasa

1

1

1

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

4

3

3

LAPIN YLIOPISTO

8

7

5

TURUN YLIOPISTO

4

3

2

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lisäpaikoista osa kohdistuu ruotsinkieliseen valintaan, joka ei ole osa yhteisvalintaa.Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan ensimmäisen vaiheen pisteet julkaistaan poikkeuksellisesti tällä sivulla erillisessä pdf-dokumentissa hakijan hakemusnumerolla* yksilöitynä.
Koepisteistä on kerrottu kokonaispisteet ja pisteet osioittain.

Alin hyväksytty pistemäärä toisen vaiheen valintakokeeseen on 37 pistettä (maksimi 80 p.).
Tasapistetilanteessa hakijat on asetettu järjestykseen seuraavasti: osioiden A yhteenlasketun summan mukaisesti enemmän pisteitä saanut, tämän jälkeen osioiden B, osioiden C ja osioiden D enemmän pisteitä saanut.

Virheen vuoksi puuttunut lisäaika, on tarkistettu AMK-koejärjestelmästä. Hakijoille, joille lisäaika ei ollut rekisteröitynyt järjestelmään, kompensoidaan pisteitä seuraavasti. Osioissa A, B ja D hakijat saavat +10 % kompensaatiopisteet, ja osioissa C +15 %. Kompensaatiopisteiden myötä kolme hakijaa nousee alimman hyväksytyn rajan yli toiseen vaiheeseen kutsuttaviin, ja heidät otetaan ennalta ilmoitettuun kiintiöön ylimääräisinä. Kompensaatiopisteet on kirjattu dokumentissa ainoastaan kokonaispisteisiin, ei osioiden pisteisiin.

HAKIJOIDEN PISTEET (pdf)

lisäys 2.6.2020: Valintakoenäyttö alkaa yhteishaun tulosten jälkeen 16.7.2020, samoin valintakokeen oikeat vastaukset julkaistaan tulosten julkistamisen jälkeen. Oikaisumenettely.

* Hakemusnumeron (OID) voi tarkistaa sähköpostiviestistä, jonka hakija on hakemuksen lähettämisen jälkeen saanut automaattisena kuittauksena hakemuksen vastaanottamisesta. Hakemusnumero kerrotaan joko sähköpostin otsikkokentässä tai heti viestin alussa. Tai OID numero löytyy OmaOpintopolusta hakemukselta, selaimen osoiteriviltä lopusta.

 Hakijoita oikeustieteellisen alan yhteisvalintaan oli keväällä 2020 yhteensä 6404, joista valintakokeen ensimmäiseen vaiheen kokeeseen osallistui 4505 hakijaa. Valintakoe sujui pääsääntöisesti onnistuneesti. Valintakokeen päättymisen jälkeen on kuitenkin havaittu ongelmia haettujen yksilöllisten järjestelyiden osalta. On käynyt ilmi, että noin sadalle hakijalle myönnetyt lisäajat eivät ole inhimillisten virheiden* vuoksi toteutuneet. (* korjattu tekninen syy inhimilliseksi virheeksi)

Lisäajan toteutuminen selvitetään kaikkien lisäajan saaneiden hakijoiden osalta. Hakijoiden yhdenvertaisen aseman turvaamiseksi lisäajan mahdollinen puuttuminen kompensoidaan pistehyvityksin. Tämä järjestely ei tule vaikuttamaan muutoin valintakokeen toiseen vaiheeseen valittavien hakijoiden asemaan.

Valintakokeen toiseen vaiheeseen pääseville lähetetään aiemmin ilmoitetulla tavalla tieto 1.6.2020. Samalla tiedotetaan yllä mainitun pistekompensaation toteuttamisesta.Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteiden todistusvalinnat on julkaistiin 22.5.2020.

Todistusvalinnassa huomioiduksi tulee jokainen valintakriteerit täyttävä ylioppilas. Todistusvalinta on vain ensikertalaisille hakijoille. Todistusvalinnassa on yhteisvalinnassa yhteensä 207 aloituspaikkaa. Enimmäispistemäärä todistusvalinnassa on 154 pistettä. Tasapistetilanteissa ratkaisevat yo-arvosanat seuraavassa järjestyksessä: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä, parhaat pisteet antava ainereaali, kieli (pitkä oppimäärä), muu parhaat pisteet antava kieli ja matematiikka (pitkä tai lyhyt). Vanhamuotoista reaalia ei pisteytetä uuden pisteytysmallissa. Pistetaulukko löytyy oikeustieteet.fi-sivustolta (linkki).

Pisterajat todistusvalinnassa tulosten julkistamisen aikaan 22.5.2020.
Pisterajat voivat muuttua päivittäin. Lopulliset pisterajat julkaistaan oikeustieteet.fi -sivustolla elokuun lopussa.

Todistusvalinta, aloituspaikat Alin hyväksytty pisteraja Äidinkieli 1. muu koe 2. muu koe 3. muu koe 4. muu koe
HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki 70 131,8 E L L L L
HELSINGIN YLIOPISTO, Vaasa 10 125,1 L L M E L
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 20 122,5 E L M E E
LAPIN YLIOPISTO 56 119,4 M L L E E
TURUN YLIOPISTO 51 127,5 E L L L E

Pisteytetyt aineet äidinkielen lisäksi ylläolevassa taulukossa:
HY, Helsinki: matetiikka (lyhyt), kieli (pitkä), kieli (keskipitkä) ja kieli (lyhyt)
HY, Vaasa: reaali (hi), matematiikka (pitkä), kieli (pitkä), reaali (yh)
Itä-Suomen yliopisto: reaali (fy), matematiikka (pitkä), kieli (pitkä), kieli (keskipitkä)
Lapin yliopisto: kieli (pitkä), kieli (keskipitkä), matetiikka (lyhyt), reaali (hi)
Turun yliopisto: kieli (pitkä), kieli (pitkä), reaali (ue), kieli (lyhyt)Usein kysyttyjä kysymyksiä oikeustieteellisen alan valintaperusteiden muutoksista

Valintaperustemuutokset: https://www.oikeustieteet.fi/valinnat-2020-muutokset/

Myös yliopistojen rehtorien neuvosto (UNIFI) vastaa kysymyksiin koskien vuoden 2020 opiskelijavalintojen muutoksia: UNIFI usein kysytyt kysymykset, osa 2 (linkki)

Ovatko valintaperustemuutokset tasa-arvoisia ja laillisia kaikkien hakijoiden kannalta?

Tilanne on poikkeuksellinen ja edellyttää muutoksia, joita normaalitilanteessa ei tehtäisi. Vaihtoehtoisissa valintamenettelyissä huomioidaan hakijoiden näkökulma ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuus tulla valituksi. Kokonaisuutena valinnat pyritään tekemään niin, että muutoksilla on mahdollisimman pienet vaikutukset valinnan tuloksiin. Valmistelussa on mukana opintoasioihin erikoistuneita juristeja. Tasa-arvon ja laillisuuden kysymyksiä tarkastellaan erittäin tarkasti päätöksenteon kaikissa vaiheissa. (lähde UNIFI)

Mitä hakijan tulee nyt tehdä?

Valintakokeen ensimmäisen vaihetta varten hakijat voivat jatkaa valmistautumista, kuten aiemminkin. Myös valintakokeen toisessa vaiheessa valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Hakijan tulee varmistaa ennen koetta, on, että hänellä on koepäivänä käytössään tietokone sekä internetyhteys. Mikäli valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyksien yli valvottuna sähköisenä kokeena, hakijalla tulee olla mahdollisuus muodostaa tietokoneen kautta ääni ja kuvayhteys.

Eikö ole epätasa-arvoista, että hakijoiden odotetaan omistavan internetyhteys ja tietokone, jossa on ääni- ja videoyhteys?

Yliopistojen yhteinen linjaus on, että sähköisen kokeen tapauksessa hakijalla voidaan edellyttää olevan siihen soveltuva laitteisto.

Eikö etäkoe tarkoita, että joku voi nyt saada opiskelupaikan vilpillisesti?

Oikeustieteellinen ala pyrkii estämään vilppiä mahdollisimman pitkälle rakentamalla kaksivaiheisen valintakokeen. Hakijan on saatava valvotussa toisen vaiheen valintakokeessa vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Jos koe tehdään kotona ilman valvontaa, saanko pyytää kaveria avuksi, tai käyttää valintakoekirjallisuutta?

Hakijan tulee tehdä valintakokeen molemmat vaiheet itsenäisesti. Tunnistautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakija voi käyttää valintakoekirjallisuutta (eikä kirjallisuuden käyttämistä siten katsota vilpiksi). Valintakokeessa menestyminen edellyttää valintakoeaineiston hyvää hallintaa.

Valintakokeen toisessa vaiheessa valintakoekirjallisuuden käyttäminen katsotaan vilpiksi.

Voidakseen tulla valituksi, hakijan on saatava vähintään puolet toisen vaiheen kokeen pisteistä. Opiskelupaikan saanti valintakoevalinnan kautta edellyttää sitä, että (hakija) hallitsee itse aidosti kokeen aihealueet.

Milloin valintakokeen toisen vaiheen toteutustapa kerrotaan?

Valintakoe pidetään pe 5.6.2020 klo 12:00 alkaen. Kokeen kesto ilmoitetaan erikseen, mutta on enintään kolme tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti.

Hakijoille ilmoitetaan valintakokeen toisen vaiheen toteutuksesta mahdollisimman pian, vähintään 2 viikkoa ennen koepäivää.

Tarkemmista koejärjestelyistä tiedotetaan ennen suunniteltuja kokeita. Muutoksista viestitään yhteisvalinnan internetsivuilla, ja hakijoille lähetetään sähköpostia Opintopolun hakemuksella ilmoittamaansa sähköpostiin.