Ajankohtaista


Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan yhteishaussa keväällä 2019 olleiden hakukohteiden tulokset ovat julkaistu.

Tänä keväänä oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea ylioppilastodistuksen arvosanoilla oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan suomenkielisiin hakukohteisiin. Todistusvalinnassa huomioiduksi tuli jokainen valintakriteerit täyttävä ylioppilas. Todistusvalinnassa valittiin 110 uutta opiskelijaa. Enimmäispistemäärä todistusvalinnassa oli 47,5 pistettä. Tasapistetilanteissa ratkaisivat yo-arvosanat seuraavassa järjestyksessä: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä, matematiikka (pitkä tai lyhyt), kieli (pitkä oppimäärä), muu parhaat pisteet antava kieli ja parhaat pisteet antava ainereaali tai (vanhamuotoinen) reaali.

Todistusvalinnan käyttöönotto toi muutoksen valintakoevalintaan, sillä sen myötä ylioppilastodistuksen ja koepisteiden muodostamat yhteispisteet jäivät pois käytöstä. Vuonna 2018 ylioppilaskokeen painoarvo yhteispisteillä valittaessa oli 35 prosenttia ja koepisteiden 65 prosenttia. Yhteispisteillä valittiin 60 % kaikista valintakoevalinnassa valittavista uusista opiskelijoista. Tänä vuonna yhteispisteiden sijaan uudet opiskelijat valittiin suoraan ylioppilastodistuksella tai valintakokeen pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa oli noin 20 prosenttia kaikista aloituspaikoista eli yhteensä 110 aloituspaikkaa.

Pisterajat todistusvalinnassa tulosten julkistamisen aikaan 26.6.2019:
Lopulliset pisterajat julkaistaan oikeustieteet.fi -sivustolla elokuussa.

Alin hyväksytty pisteraja Äidinkieli 1. muu koe 2. muu koe 3. muu koe 4. muu koe
HELSINGIN YLIOPISTO
Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v) 46 E L, pitkä L, pitkä L L
Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v) 44,5 E L, pitkä E, pitkä L L
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Oikeustiede, Joensuu, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v) 43,5 L L, pitkä L L E
LAPIN YLIOPISTO
Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi 41,5 L E, pitkä E, pitkä E E
TURUN YLIOPISTO
Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v) 44,5 E L, pitkä E, pitkä L L

Ylioppilaskokeen pisteytystaulukko on nähtävissä oikeustieteet.fi -sivulla.

Suosituin hakukohteista oli Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, jonne haki yhteensä 4422 hakijaa.

Oikeustieteellisen alan valintakoe pidettiin 14.5.2019. Valintakokeen arvosteluperusteet julkaistaan perjantaina 28.6.2019 oikeustieteet.fi -sivulla. Hakijat valitsivat Opintopolku.fi -palvelussa hakukohteet mieleiseensä järjestykseen.

Valintakoevalinnassa hakijoiden valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä oli 80 pistettä.
Valintakokeen tarkastaminen oli kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastettiin monivalintatehtävät ja hakijat asetettiin niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä oli rajattu niin, että se oli kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään. Toiseen tarkastusvaiheeseen eteni 1643 hakijaa. Toisen vaiheen pisterajaksi muodostui 27 pistettä monivalintatehtävistä. Valintakoevalinnan tasapistetilanteessa etusijalle asetettiin ensin valintakokeen tehtävässä 1 enemmän pisteitä saanut ja tämän jälkeen tehtävistä 2, 3, 4 ja 5 enemmän pisteitä saanut.

Valintakokeeseen osallistuneilta hakijoilta pyydettiin palautetta valintakokeeseen valmistautumisesta ja valintakokeesta. Hakijoilta kysyttiin muun muassa hakumotiiveja, valmennuskurssille osallistumisesta sekä valintakokeen tekemisestä. Kyselyyn vastasi 820 hakijaa. Kooste hakijapalautteesta julkaistaan myöhemmin syksyllä tällä sivulla. Palautetta käytetään kokeen ja opiskelijavalinnan kehittämiseen. Kiitos kaikille vastanneille.

Onnea uusille opiskelijoille!

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa hakeneet ja hyväksytyt vuonna 2019, tilanne 26.6.2019

  Hakijat Todistuksella hyväksytyt 26.6.2019 Koepistein hyväksytyt 26.6.2019 Alin hyväksytty todistusvalinnan pisteraja 26.6.2019 Alin hyväksytty koevalinnan pisteraja 26.6.2019
Helsingin yliopisto (Helsinki), suomenkielinen 4393 35 142 46 58**
Helsingin yliopisto (Vaasa), suomenkielinen 2365 5 21 44,5 57
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 3419 10 40 43,5 57**
Lapin yliopisto 3578 30 110 41,5 55
Turun yliopisto 4422 30 100 44,5 58
HAKIJOITA YHTEENSÄ* 6028

* Hakija on huomioitu vain kerran.
** ensikertalaiskiintiö vaikutti, eli ei-ensikertalainen jäi varasijalle korkeammilla pisteilläHakijapalaute
Toivomme palautettasi mm. valintakoekirjallisuudesta ja kokeesta! On tärkeää, että mahdollisimman moni hakija kertoo mielipiteensä, jotta voidaan kehittää koetta ja koejärjestelyjä toimivammiksi. Aikaisempaa palautetta on käytetty muun muassa tiedottamisen ja koejärjestelyiden parantamiseen. Vastaukset käsitellään nimettöminä eikä vastaajien henkilöllisyys paljastu.
Linkki kyselyyn: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98087/lomake.htm
Kiitos vastauksistasi! Kysely on auki 21.6.2019 klo 16:00 saakka.

Valintakoe
Valintakokeen oikeat vastaukset ja pisteytys arvosteluperusteineen ovat nähtävissä tulosten julkistamisen jälkeen.

Kokeessa olleille lähetetään tiedote tehtäväkohtaisista pisteistä sähköpostitse viimeistään 2.7.2019.

Hakija voi tilata kopion valintakoevastauksistaan ajalla 1.7.–12.7.2019.
Yhteisvalinnan valintakoenäyttö on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. E-lomake julkaistaan myöhemmin. Kopioitavista/skannattavista koevastauksista laskutetaan 20 €/hakija.Kevään 2019 valintakoe on julkaistu oikeustieteet.fi -sivustolla.
https://www.oikeustieteet.fi/valintakokeet/

Valintakokeen arvosteluperusteet julkaistaan viimeistään 2.7.2019.

Hakijapalaute
Toivomme palautettasi mm. valintakoekirjallisuudesta ja kokeesta! On tärkeää, että mahdollisimman moni hakija kertoo mielipiteensä, jotta voidaan kehittää koetta ja koejärjestelyjä toimivammiksi. Aikaisempaa palautetta on käytetty muun muassa tiedottamisen ja koejärjestelyiden parantamiseen. Vastaukset käsitellään nimettöminä eikä vastaajien henkilöllisyys paljastu.
Linkki kyselyyn: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98087/lomake.htm
Kiitos vastauksistasi! Kysely on auki 21.6.2019 klo 16:00 saakka.Valintakoekirjallisuus hakukeväälle 2019 on julkaistu.

Jaana Norio: Johdatus kuluttajaoikeuteen. Forum Iuris 2019. ISBN 978-951-51-2551-4.
Janne Salminen: Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni. Forum Iuris 2019. ISBN 978-951-51-2552-1.
Tapio Määttä & Mirjami Paso: Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan. Forum Iuris 2019. ISBN 978-951-51-2553-8.

Lukemisesteiset hakijat voivat tilata Celian (www.celia.fi) kautta valintakoekirjoja maksutta äänikirjoina, e-kirjoina tai pistekirjoina. Lukemisesteellä tarkoitetaan vaikeutta käyttää painettua kirjaa sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Lisätietoa valintakokeeseen liittyen: https://www.oikeustieteet.fi/valintakoe/OHJEITA VALINTAKOKEESEEN SAAPUVALLE:

PUHELIN TULEE SULKEA JA/TAI ASETTAA LENTOTILAAN!

Pakolliset mukana olevat tavarat:
– lyijykynä (+ pyyhekumi ja tarvittaessa teroitin/lisälyijyt)
– henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti)

Sallitut tavarat
– Voit viedä istumapaikalle vähäisen määrän syötävää läpinäkyvässä kääreessä. Se ei saa olla voimakkaasti rapisevassa tai muuten äänekkäässä kääreessä.
– Vähäinen määrä juotavaa läpinäkyvässä, kierrekorkilla suljetussa pullossa, josta on mahdolliset etiketit poistettu.
– Lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.

Kielletyt tavarat
– Et saa viedä istumapaikalle mitään muita tavaroita kuin ne, jotka on mainittu kohdissa ”Pakolliset tavarat” ja ”Sallitut tavarat”.
– Kello. (Ei älykelloa eikä tavallista rannekelloa. Koesalissa on kello.)
– Puhelimen vieminen istumapaikalle katsotaan vilpin yrittämiseksi.
– Nenäliinat. Voit tarvittaessa kokeen aikana pyytää niitä koevalvojalta.
– Korvatulpat. Kertakäyttöisiä korvatulppia saa pyydettäessä koevalvojalta. Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.

Mallilomake
Valintakoe on kaksivaiheinen, ja kokeen ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuvilta tarkastetaan monivalintatehtävät. Monivalintalomakkeen merkintöjen kanssa tulee olla huolellinen, koska optinen lukulaite tulkitsee vähäisetkin merkinnät vastauksiksi! Erityisen huolellinen tulee olla kirjatessa henkilötunnustaan!

Kevään 2018 optisen lomakkeen löydät linkin takaa: Mallilomake (pdf)
Voit tulostaa lomakkeen ja harjoitella merkintöjä.Tiedote oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeesta keväällä 2020.

Oikeustieteellisen alan dekaanikokous pidettiin 8.2.2019 Joensuussa. Tapaamisessa keskusteltiin valintakokeen järjestämisestä vuonna 2020.

Dekaanit linjasivat, että ennakkoon luettavaa materiaalia tullaan käyttämään edelleen, ja lukuaika säilytetään kuukauden mittaisena. Luettavan aineiston laajuudeksi sovittiin 200­−300 sivua, ja sähköinen materiaali tulee tilattavaksi vuoden 2019 tapaan maksuttomana.

Vuonna 2020 valintakoe järjestetään toukokuussa. Koeaika päätettiin lyhentää neljään tuntiin aikaisemmasta viidestä tunnista.

 

Lisätietoja:
dekaani, dekanus professori Pia Letto-Vanamo, Helsingin yliopisto
laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto
dekaani, professori Soili Nysten-Haarala, Lapin yliopisto
dekaani, professori Anne Kumpula, Turun yliopistoTIEDOTE OIKEUSTIETEELLISEN VALINTAKOEKIRJALLISUUS 2019

Oikeustieteellisen alan dekaanit ovat yhteisesti päättäneet, että keväällä 2019 sähköisesti julkaistava valintakoekirjallisuus on hakijoiden käytettävissä maksutta.
Muutos koskee sekä suomen- että ruotsinkielistä sähköisesti julkaistavaa Forum Iuris -kirjasarjan valintakoekirjallisuutta.

Valintakoekirjallisuus julkaistaan keskiviikkona 10.4.2019.
Valintakoekirjallisuutta voi edelleen tilata myös painettuna. Valintakoekirjallisuus on mahdollista ennakkotilata Unigrafian verkkokirjakaupasta 12.-25.3.2019. Ennakkotilaukset postitetaan postipakettina 9.4.2019. Huomioithan, että myös pelkän sähköisen version lukuoikeus tulee tilata Unigrafian verkkokaupasta.

Valintakoekirjallisuuden tilaamisesta lisätietoa Unigrafian tiedotteesta: https://shop.unigrafia.fi/oikeustieteellisen_tiedekunnan_paasykoekirjat_2019/

Lisätietoja:
dekaani, dekanus professori Pia Letto-Vanamo, Helsingin yliopisto
laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto
dekaani, professori Soili Nysten-Haarala, Lapin yliopisto
dekaani, professori Anne Kumpula, Turun yliopisto

Lisätietoja valintakokeesta: https://www.oikeustieteet.fi/valintakoe/Oikeustieteellisen alan todistusvalinnan pisteytys v. 2020

(liite, pisteytystaulukko)

Todistuksella valittavien osuus 40 %

Käyttöön otettavat ylioppilastutkinnon pistetaulukot koskevat kaikkia korkeakouluja ja oikeustieteellinen ala valitsi annetuista kahdesta vaihtoehdosta perustaulukon (taulukko 1), joka ei erityisellä tavalla painota matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.
Pisteytysmalli muodostaa johdonmukaisen jatkumon yhteisvalinnan lähtöpisteytyksestä todistusvalintaan.
Painotettavasti aineesta ja aineista käytiin keskustelua, mutta päätettiin jättää erilaisille taustoille ja kiinnostuksen kohteille tilaa sekä mahdollisuuksia.

Todistusvalinnan pisteytys
Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

 

Oikeustieteellisen alan valitsema todistusvalinnan pisteytysmalli on herättänyt kysymyksiä. Alan vastine liittyen oheiseen keskusteluun: liite (pdf)