oikeustieteet.fi


Kevään 2019 valintakoe on julkaistu oikeustieteet.fi -sivustolla.
https://www.oikeustieteet.fi/valintakokeet/

Valintakokeen arvosteluperusteet julkaistaan viimeistään 2.7.2019.

Hakijapalaute
Toivomme palautettasi mm. valintakoekirjallisuudesta ja kokeesta! On tärkeää, että mahdollisimman moni hakija kertoo mielipiteensä, jotta voidaan kehittää koetta ja koejärjestelyjä toimivammiksi. Aikaisempaa palautetta on käytetty muun muassa tiedottamisen ja koejärjestelyiden parantamiseen. Vastaukset käsitellään nimettöminä eikä vastaajien henkilöllisyys paljastu.
Linkki kyselyyn: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98087/lomake.htm
Kiitos vastauksistasi! Kysely on auki 21.6.2019 klo 16:00 saakka.Valintakoekirjallisuus hakukeväälle 2019 on julkaistu.

Jaana Norio: Johdatus kuluttajaoikeuteen. Forum Iuris 2019. ISBN 978-951-51-2551-4.
Janne Salminen: Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni. Forum Iuris 2019. ISBN 978-951-51-2552-1.
Tapio Määttä & Mirjami Paso: Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan. Forum Iuris 2019. ISBN 978-951-51-2553-8.

Lukemisesteiset hakijat voivat tilata Celian (www.celia.fi) kautta valintakoekirjoja maksutta äänikirjoina, e-kirjoina tai pistekirjoina. Lukemisesteellä tarkoitetaan vaikeutta käyttää painettua kirjaa sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Lisätietoa valintakokeeseen liittyen: https://www.oikeustieteet.fi/valintakoe/OHJEITA VALINTAKOKEESEEN SAAPUVALLE:

PUHELIN TULEE SULKEA JA/TAI ASETTAA LENTOTILAAN!

Pakolliset mukana olevat tavarat:
– lyijykynä (+ pyyhekumi ja tarvittaessa teroitin/lisälyijyt)
– henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti)

Sallitut tavarat
– Voit viedä istumapaikalle vähäisen määrän syötävää läpinäkyvässä kääreessä. Se ei saa olla voimakkaasti rapisevassa tai muuten äänekkäässä kääreessä.
– Vähäinen määrä juotavaa läpinäkyvässä, kierrekorkilla suljetussa pullossa, josta on mahdolliset etiketit poistettu.
– Lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.

Kielletyt tavarat
– Et saa viedä istumapaikalle mitään muita tavaroita kuin ne, jotka on mainittu kohdissa ”Pakolliset tavarat” ja ”Sallitut tavarat”.
– Kello. (Ei älykelloa eikä tavallista rannekelloa. Koesalissa on kello.)
– Puhelimen vieminen istumapaikalle katsotaan vilpin yrittämiseksi.
– Nenäliinat. Voit tarvittaessa kokeen aikana pyytää niitä koevalvojalta.
– Korvatulpat. Kertakäyttöisiä korvatulppia saa pyydettäessä koevalvojalta. Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.

Mallilomake
Valintakoe on kaksivaiheinen, ja kokeen ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuvilta tarkastetaan monivalintatehtävät. Monivalintalomakkeen merkintöjen kanssa tulee olla huolellinen, koska optinen lukulaite tulkitsee vähäisetkin merkinnät vastauksiksi! Erityisen huolellinen tulee olla kirjatessa henkilötunnustaan!

Kevään 2018 optisen lomakkeen löydät linkin takaa: Mallilomake (pdf)
Voit tulostaa lomakkeen ja harjoitella merkintöjä.Tiedote oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeesta keväällä 2020.

Oikeustieteellisen alan dekaanikokous pidettiin 8.2.2019 Joensuussa. Tapaamisessa keskusteltiin valintakokeen järjestämisestä vuonna 2020.

Dekaanit linjasivat, että ennakkoon luettavaa materiaalia tullaan käyttämään edelleen, ja lukuaika säilytetään kuukauden mittaisena. Luettavan aineiston laajuudeksi sovittiin 200­−300 sivua, ja sähköinen materiaali tulee tilattavaksi vuoden 2019 tapaan maksuttomana.

Vuonna 2020 valintakoe järjestetään toukokuussa. Koeaika päätettiin lyhentää neljään tuntiin aikaisemmasta viidestä tunnista.

 

Lisätietoja:
dekaani, dekanus professori Pia Letto-Vanamo, Helsingin yliopisto
laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto
dekaani, professori Soili Nysten-Haarala, Lapin yliopisto
dekaani, professori Anne Kumpula, Turun yliopistoTIEDOTE OIKEUSTIETEELLISEN VALINTAKOEKIRJALLISUUS 2019

Oikeustieteellisen alan dekaanit ovat yhteisesti päättäneet, että keväällä 2019 sähköisesti julkaistava valintakoekirjallisuus on hakijoiden käytettävissä maksutta.
Muutos koskee sekä suomen- että ruotsinkielistä sähköisesti julkaistavaa Forum Iuris -kirjasarjan valintakoekirjallisuutta.

Valintakoekirjallisuus julkaistaan keskiviikkona 10.4.2019.
Valintakoekirjallisuutta voi edelleen tilata myös painettuna. Valintakoekirjallisuus on mahdollista ennakkotilata Unigrafian verkkokirjakaupasta 12.-25.3.2019. Ennakkotilaukset postitetaan postipakettina 9.4.2019. Huomioithan, että myös pelkän sähköisen version lukuoikeus tulee tilata Unigrafian verkkokaupasta.

Valintakoekirjallisuuden tilaamisesta lisätietoa Unigrafian tiedotteesta: https://shop.unigrafia.fi/oikeustieteellisen_tiedekunnan_paasykoekirjat_2019/

Lisätietoja:
dekaani, dekanus professori Pia Letto-Vanamo, Helsingin yliopisto
laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto
dekaani, professori Soili Nysten-Haarala, Lapin yliopisto
dekaani, professori Anne Kumpula, Turun yliopisto

Lisätietoja valintakokeesta: https://www.oikeustieteet.fi/valintakoe/Oikeustieteellisen alan todistusvalinnan pisteytys v. 2020

(liite, pisteytystaulukko)

Todistuksella valittavien osuus 40 %

Käyttöön otettavat ylioppilastutkinnon pistetaulukot koskevat kaikkia korkeakouluja ja oikeustieteellinen ala valitsi annetuista kahdesta vaihtoehdosta perustaulukon (taulukko 1), joka ei erityisellä tavalla painota matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.
Pisteytysmalli muodostaa johdonmukaisen jatkumon yhteisvalinnan lähtöpisteytyksestä todistusvalintaan.
Painotettavasti aineesta ja aineista käytiin keskustelua, mutta päätettiin jättää erilaisille taustoille ja kiinnostuksen kohteille tilaa sekä mahdollisuuksia.

Todistusvalinnan pisteytys
Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

 

Oikeustieteellisen alan valitsema todistusvalinnan pisteytysmalli on herättänyt kysymyksiä. Alan vastine liittyen oheiseen keskusteluun: liite (pdf)Todistusvalinnan kriteerit v. 2019 oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa

Vuonna 2019 oikeustieteelliselle alalle avataan todistusvalinta kaikissa alan suomenkielistä koulutusta antavissa koulutusyksiköissä eli Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoissa.
Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiskiintiöön kuuluvat hakijat.

Valittavien opiskelijoiden määrät yliopistoittain:
Helsingin yliopisto (Helsinki, suomenkielinen): enintään 35 opiskelijaa
Helsingin yliopisto (Vaasa, suomenkielinen): enintään 5 opiskelijaa
Itä-Suomen yliopisto: enintään 10 opiskelijaa
Lapin yliopisto: enintään 30 opiskelijaa
Turun yliopisto: enintään 30 opiskelijaa

Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä viidestä kokeesta: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä ja neljä muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Pitkän oppimäärän mukaisia kokeita voi olla maksimissaan kaksi (2), täten maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 47,5 pistettä. Jos hakija on kirjoittanut enemmän kuin kaksi pitkää ainetta, voidaan muut ottaa huomioon pistetaulukon B-kohdassa (keskipitkän pisteytyksen mukaisesti).

PISTEYTYSTAULUKKO vuodelle 2019

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB, EB, Rp, DIA) yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella samalla tavalla kuin v. 2018.Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea samalla valintakokeella Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistojen suomenkielisiin oikeusnotaari ja oikeustieteen maisterin hakukohteisiin.

Toivomme kokeessa kävijöiltä palautetta. Palautelomake on auki 21.6.2018 klo 16:00 saakka. Kiitos vaivannäöstäsi.
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88024/lomake.html

Valintatuloksen näet Oma Opintopolku -palvelusta 28.6.2018: opintopolku.fi
Valintakokeen oikeat vastaukset ja pisteytys arvosteluperusteineen ovat nähtävissä tulosten julkistamisen jälkeen oikeustieteet.fi -sivustolla.
Saat tehtäväkohtaisista pisteistäsi sähköpostin 29.6.2018.

Voit tutustua antamiisi valintakoevastauksiin ajalla 29.6.–12.7. klo 10–14 ottamalla yhteyttä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin: p. 029 445 8990. Käyntiosoite: Yliopistokatu 2, Joensuu (Aurora). Voit tilata sähköpostitse lähetettävän vastauspaperikopion nettisivuilta löytyvällä e-lomakkeella: haeyliopistoon.fi/valintakokeet/valintakokeet/
Kopioitavista/skannattavista koevastauksista laskutetaan 20 €/hakija.OHJEITA VALINTAKOKEESEEN (15.5.2018) SAAPUVALLE: (löytyy myös https://www.oikeustieteet.fi/valintakoe/ )

PUHELIN TULEE SULKEA JA/TAI ASETTAA LENTOTILAAN!

Pakolliset mukana olevat tavarat:
– lyijykynä (+ pyyhekumi) + tarvittaessa teroitin/lisälyijyt
– henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti)

 Sallitut tavarat

  • Voit viedä istumapaikalle vähäisen määrän syötävää läpinäkyvässä kääreessä. Se ei saa olla voimakkaasti rapisevassa tai muuten äänekkäässä kääreessä.
  • Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.
  • Vähäinen määrä juotavaa läpinäkyvässä, kierrekorkilla suljetussa pullossa, josta on mahdolliset etiketit poistettu.
  • Lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.

Kielletyt tavarat

  • Et saa viedä istumapaikalle mitään muita tavaroita kuin ne, jotka on mainittu kohdissa ”Pakolliset tavarat” ja ”Sallitut tavarat”.
  • Kello (Ei älykelloa eikä tavallista rannekelloa. Koesalissa on kello.)
  • Puhelimen vieminen istumapaikalle katsotaan vilpin yrittämiseksi.
  • Nenäliinat – voit tarvittaessa kokeen aikana pyytää niitä koevalvojalta.