Hakukelpoisuus

Yliopistoon hakevan tulee täyttää tietyt yliopistolaissa (YoL 558/2009 § 37) mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005).

Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • Vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
  • Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
  • Ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Erivapaus osallistua valintakokeeseen

Yliopistolain 37.10 §:n mukaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Henkilö, joka katsoo hallitsevansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden hakukohteita erivapaushakemus koskee hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kunkin yliopiston omilta nettisivuilta.