Hakukelpoisuus

Yliopistoon hakevan tulee täyttää tietyt yliopistolaissa (YoL 558/2009 §37) mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005). Hakija on hakukelpoinen hakemaan, jos on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

  • Ylioppilastutkinto
  • International Baccalaureate -tutkinto (IB, Diploma, sertifikaatti ei riitä)
  • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinto (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto
  • Hakijalle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa
  • Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Cambridge Advanced International Certificate of Education –tutkinto (AICE)

Pakolaisasemassa olevien hakijoiden huomioiminen opiskelijavalinnassa.
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttaan asiakirjoin, yliopisto voi kutsua alemman tai samanaikaisesti alemman ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeutta hakevan hakijan valintakokeeseen.
Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakijapalveluihin.
Pakolaisasemassa hakevan on todennettava yliopiston vaatima suomen kielen taito.

Erivapaus osallistua valintakokeeseen

Yliopistolain 37.10 §:n mukaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa hakuajan päättymiseen 30.3.2022 klo 15:00 mennessä kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden hakukohteita erivapaushakemus koskee.