Hakukelpoisuus

Yliopistoon hakevan tulee täyttää tietyt yliopistolaissa (YoL 558/2009 §37) mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005).

Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

  • Ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB, Diploma, sertifikaatti ei riitä)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • Ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Kotimaisen tai ulkomaisen korkeakoulututkinnon (amk tai yliopisto)
  • AICE-tutkinnon

Pakolaisasemassa olevien hakijoiden huomioiminen opiskelijavalinnassa.
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttaan asiakirjoin, yliopisto voi kutsua alemman tai samanaikaisesti alemman ja ylemmän tutkinnon suoritusoikeutta hakevan hakijan valintakokeeseen.
Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakijapalveluihin.

Erivapaus osallistua valintakokeeseen

Yliopistolain 37.10 §:n mukaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa hakuajan päättymiseen 1.4.2020 klo 15:00 mennessä kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden hakukohteita erivapaushakemus koskee.