Hakukohteet

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa on mukana viisi suomenkielistä hakukohdetta. Hakukohteisiin ei liity muuta rajausta. Kullakin yliopistolla voi olla yksi tai useampi hakukohde. Hakija asettaa hakemansa hakukohteet hakulomakkeella mieleiseensä järjestykseen.

Valittavista 75 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Ns. ensikertalaisuuskiintiö (75 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapajonojen aloituspaikkamäärissä. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmän kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, voidaan ensikertalaispaikkoihin valita muita kuin ensikertalaisia. 

Kunkin hakukohteen yhteisvalinnassa valittavien määrästä 60 % määräytyy yhteispisteiden ja 40 % koepisteiden perusteella. Aloituspaikat täytetään valintatapajonoittain ensin yhteispistein ja sen jälkeen koepistein.

Yliopisto, valintatapajonot ja aloituspaikat:

Hakukohde/aloituspaikkamäärä Yhteispistejono Koepistejono Yhteensä
HELSINGIN YLIOPISTO 203
Helsinki (suomenkielentaitoiset) Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v) 106 71  177
Vaasa (suomenkielentaitoiset) Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v) 16 10  26
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 50
Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v) 30 20
LAPIN YLIOPISTO 140
Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v) 84 56
TURUN YLIOPISTO 130
Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v) 78 52