Kielitaidon osoittaminen

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito. Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta voidaan vaatia suomen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen aikaisempi koulutustausta on suoritettu toisella kielellä kuin suomen kielellä.

Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voidaan hakijalta vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan. Todistus kielitaidosta on toimitettava Itä-Suomen yliopistoon (ks. www.oikeustieteet.fi/liitteet).

Suomen kielen taidon osoittaminen
Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe
– Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
– Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur (L)
– Suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M)
– IB A-tason suomi suoritettu
– IB B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5

Kielikokeet
– Yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen)
– Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.