Liitteet

Liitteet

Liitteet tulee tallentaa hakemukselle Opintopolkuun sähköisesti (pdf, jpg tai png) 10.4.2019 klo 15:00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

a) Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä.

b) Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet sekä IB-, EB- tai Reifeprüfung/DIA-tutkinnon suorittaneet: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. IB-tutkinnon suorittaneiden tulee tallentaa jäljennös Diplomasta, Results Summary ei riitä.

c) Soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15:00 mennessä.

c) Muut korkeakoulujen hyväksymät korkeakoulukelpoisuuden osoittavat tutkinnot:

– ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinnon suorittaneet: Mikäli hakija ei ole suorittanut edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voi hakija osoittaa sen suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Jäljennös tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemukselle 10.4.2019 klo 15:00 mennessä.

AICE-tutkinnon suorittaneet: myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet ovat hakukelpoisia. Jäljennös tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemuksella 10.4.2019 klo 15:00 mennessä.

 

Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti:

– Ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle 10.4.2019 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15.00.

Reifeprüfung/Deutsches Internationales Abitur tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle ennakkoarvio tutkinnon suorittamisesta 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15:00

EB-tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 12.7.2019 klo 15:00

IB-tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää toimittamaan se Itä-Suomen yliopistoon (University of Eastern Finland) 12.7.2019 mennessä. Itä-Suomen yliopisto hakee lopulliset arvosanat sähköisesti IBO:lta tulosten valmistuttua. Lisätietoa: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/

ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkintoa, AICE-tutkintoa suorittavat sekä soveltuvaa ulkomaista tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle oppilaitoksen antama ennakkoarvio 10.4.2019 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6.6.2019 klo 15:00