Liitteet

Liitteet

Liitteet tulee tallentaa hakemukselle Opintopolkuun sähköisesti valtakunnallisen aikataulun mukaisesti (7.4.2021 klo 15 mennessä), poikkeukset ja tarkennukset alla.

** Päivitetään kansallisten ohjeiden tarkentuessa **

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

a) Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä.

b) Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä IB-, EB- tai Reifeprüfung- tai DIA-tutkinnon suorittaneet: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. IB-tutkinnon suorittaneiden tulee tallentaa jäljennös Diplomasta, Results Summary ei riitä. Reifeprüfung-/DIA-tutkinnon Suomessa suorittaneiden tulee lisäksi toimittaa kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta, mikäli he haluavat, että siinä olevat arvosanat otetaan huomioon todistusvalinnassa.

c) Vuonna 2018 tai sen jälkeen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä.

d) Ennen vuotta 2018 ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

e) Soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin: hakijan on tallennettava hakemukselle jäljennös tutkintotodistuksesta 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

f) Muut korkeakoulujen hyväksymät korkeakoulukelpoisuuden osoittavat tutkinnot:

– ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinnon suorittaneet: Mikäli hakija ei ole suorittanut edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voi hakija osoittaa sen suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Jäljennös tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemukselle 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

AICE-tutkinnon suorittaneet: myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet ovat hakukelpoisia. Jäljennös tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemuksella 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti:

Deutsches Internationales Abitur tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.7.2020 klo 15:00

EB-tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.7.2020 klo 15:00

IB-tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää toimittamaan se Itä-Suomen yliopistoon (University of Eastern Finland) 15.7.2020 mennessä. Itä-Suomen yliopisto hakee lopulliset arvosanat sähköisesti IBO:lta tulosten valmistuttua. Lisätietoa: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/

ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkintoa, AICE-tutkintoa suorittavat sekä soveltuvaa ulkomaista tutkintoa suorittavat: hakijan on tallennettava hakemukselle oppilaitoksen antama ennakkoarvio 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.7.2020 klo 15:00

Kielitaidon todentaminen
Suomen kielen taito tulee todentaa 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.
Poikkeuksena keväällä 2020 valmistuvat:
suomalainen ylioppilastutkinto: Suomen kielen taito osoitettava todistusvalinnan osalta 12.5.2020 ja valintakoevalinnan osalta 5.6.2020 mennessä (mikäli osoittaa kielitaitonsa ylioppilastodistuksella). Ylioppilastutkinnon tulee olla valmiina ylioppilastutkintorekisterissä yllämainittuina päivinä.
IB/EB-tutkinto: Suomen kielen taito osoitettava ennakkoarviolla 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Lopullinen tutkintotodistus esitettävä heti valmistumisen jälkeen, 15.7.2020 mennessä.
Ammatilliset tutkinnot: Suomen kielen taito osoitettava ennakkoarviolla 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Lopullinen tutkintotodistus esitettävä heti valmistumisen jälkeen, 5.6.2020 mennessä.
Mikäli hakija todentaa kielitaidon ennakkoarviolla ja hänet valitaan, on hänen valintansa ehdollinen ja mikäli hänen lopullinen tutkintotodistuksensa/arvosanansa eivät täytä kielitaidolle asetettuja vaatimuksia, hän menettää opiskelupaikkansa.