Liitteet

Liitteet

Kaikki oikeustieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat liitteet tulee toimittaa Itä-Suomen yliopistoon. Ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen liitteet(at)teamplace.uef.fi. Jos sähköinen toimitus ei ole mahdollista, toimita liitteet osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto
Hakijapalvelut
PL 1627
70211 Kuopio

Tai tarvittaessa käyntiosoitteeseen: Hakijapalvelut, Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari), Kuopio.

Laita toimittamiesi liitteiden mukaan kopio hakulomakkeestasi. Jos se ei ole mahdollista, merkitse lähettämiisi liitteisiin (tai erilliselle paperille) nimesi, hakulomaketunnuksesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi sekä valinta, johon liitteet kuuluvat.

Liitteiden toimittamisessa noudatetaan valtakunnallisia, korkeakoulujen yhdessä sopimia määräaikoja.

Liitteet tulee toimittaa 13.4.2018 klo 15:00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla.

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneen ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneet, ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä ennen vuotta 2018 IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet toimittavat kopion tutkintotodistuksesta 13.4.2018 klo 15:00 mennessä.

Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan ammatillisen tutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti:

1. Pohjoismaissa (ml. Suomi) toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon tai ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistuvan on toimitettava 13.4.2018 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 10.7.2018 klo 15:00.

2. Ammattikorkeakoulututkintoon tai RP-tutkintoon valmistuvan on toimitettava 13.4.2018 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 klo 15:00.

3. IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on toimitettava todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 13.4.2018 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 klo 15:00. IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää lähettämään se suoraan Itä-Suomen yliopistoon 13.7.2018 klo 15.00 mennessä. (*päivitys 9.7.2018: Hakijan lopulliset todistuspisteet saadaan sähköisesti IB-tutkinnon osalta, heiltä ketkä ovat osoittaneet tilauksen Itä-Suomen yliopistolle.)

IB-organisaation ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/

Huom! Mitään muita papereita tai ”todistuksia” ei hyväksytä. Hakijan on huomioitava IB-organisaation toimitusajat lopullisten arvosanojen lähettämiseksi määräaikaan mennessä.