Liitteet

Liitteet

Liitteet tulee ladata hakemukselle Opintopolkuun sähköisesti valtakunnallisen aikataulun mukaisesti (7.4.2021 klo 15 mennessä), poikkeukset ja tarkennukset alla.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen keväällä 2021, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta, koska tiedot saadaan ylioppilastutkintolautakunnalta.
Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1989 tai aikaisemmin, lataa kopio ylioppilastutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle.

Ammatillinen tutkinto

Jos olet suorittanut suomalaisen ammatillisen tutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen tai suoritat sen keväällä 2021, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta, koska ammatillisen tutkinnon suoritustiedot saadaan Opetushallituksen rekisteristä. (Tutkinnon tulee valmistua 18.6.2021 mennessä, jolloin tutkintotietojen tulee löytyä KOSKI-palvelusta.)

Ennen vuotta 2017 ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet: lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksesta 7.4.2021 klo 15:00 mennessä.

IB-, EB- tai Reifeprüfung- tai DIA-tutkinto

Lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksesta 7.4.2021 klo 15:00 mennessä.
IB-tutkinnon suorittaneilla kopio Diplomasta, Results Summary ei riitä.

Muut tutkinnot

Soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin: lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksesta 7.4.2021 klo 15:00 mennessä.

Muut korkeakoulujen hyväksymät korkeakoulukelpoisuuden osoittavat tutkinnot:

– ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinnon suorittaneet: Mikäli et ole suorittanut jotain edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voit osoittaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksesta 7.4.2021 klo 15:00 mennessä.

AICE-tutkinnon suorittaneet: myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet ovat hakukelpoisia. Lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksesta 7.4.2021 klo 15:00 mennessä.

Jos todistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, on hakemukselle ladattava lisäksi virallinen käännös todistuksesta (ei koske IB-, EB- tai Reifeprüfung/DIA-tutkintoja).

Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti:

EB-tutkintoa suorittavat: lataa hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 7.4.2021 klo 15:00 mennessä. Lopullisen tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 16.7.2021 klo 15:00.

IB-tutkintoa suorittavat: lataa hakemukselle todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 7.4.2021 klo 15:00 mennessä. Tilaa Transcript of Grades IBO:lta ja pyydä toimittamaan Itä-Suomen yliopistoon (University of Eastern Finland) 16.7.2021 mennessä, vaikka et hakisi Itä-Suomen yliopiston hakukohteeseen. Itä-Suomen yliopisto hakee lopulliset arvosanat sähköisesti IBO:lta tulosten valmistuttua. Lisätietoa: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/

ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkintoa, AICE-tutkintoa suorittavat sekä soveltuvaa ulkomaista tutkintoa suorittavat: lataa hakemukselle oppilaitoksen antama ennakkoarvio 7.4.2021 klo 15:00 mennessä. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 16.7.2021 klo 15:00

Kielitaidon todentaminen
Suomen kielen taito tulee todentaa 7.4.2021 klo 15:00 mennessä.
Poikkeuksena keväällä 2021 valmistuvat:
suomalainen ylioppilastutkinto: Suomen kielen taito osoitettava todistusvalinnan osalta 18.5.2021 ja valintakoevalinnan osalta 18.6.2021 mennessä (mikäli osoittaa kielitaitonsa ylioppilastodistuksella). Ylioppilastutkinnon tulee olla valmiina ylioppilastutkintorekisterissä yllämainittuina päivinä, ja täten ei tarvitse toimittaa liitettä.
IB/EB-tutkinto: Suomen kielen taito osoitettava ennakkoarviolla 7.4.2021 klo 15:00 mennessä. Lopullinen tutkintotodistus esitettävä heti valmistumisen jälkeen, 16.7.2021 mennessä.
Ammatilliset tutkinnot: Tutkinnon tulee valmistua 18.6.2021 mennessä, jolloin tutkintotietojen tulee löytyä KOSKI-palvelusta.
Mikäli hakija todentaa kielitaidon ennakkoarviolla ja hänet valitaan, on hänen valintansa ehdollinen ja mikäli hänen lopullinen tutkintotodistuksensa/arvosanansa eivät täytä kielitaidolle asetettuja vaatimuksia, hän menettää opiskelupaikkansa.