Pisteytys

Kunkin hakukohteen yhteisvalinnassa valittavien määrästä 60 % määräytyy yhteispisteiden ja 40 % koepisteiden perusteella.

Yhteispistejono: Valintapisteet muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden ja koepisteiden summasta. Yhteispisteissä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoilla on 35 % painoarvo ja valintakokeen pisteillä 65 % painoarvo. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen ensin valintakoepisteiden perusteella, tämän jälkeen valintakokeen tehtävän 1 ja tämän jälkeen tehtävän 2 pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, hyväksytään heidät kaikki ao. hakukohteen valinnassa.

Maksimipisteet
Ylioppilastutkintotodistus 42 p. (35 % yhteispistemäärästä)
Valintakoe 80 p. (65 % yhteispistemäärästä)
Yhteispistemäärä 122 pistettä

Koepistejono: Valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta. Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin valintakokeen tehtävän 1 ja tämän jälkeen tehtävän 2 pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa. Maksimipistemäärä valintakokeesta on 80 pistettä.

Ylioppilastutkintojen pisteytys

Suomalainen yo-tutkinto
Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä ja kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään kaksi kieltä tai kaksi ainereaalia, joista toinen voi olla vanhamuotoinen reaali).

Kokeet L E M C B A
A. – Äidinkieli

– Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

10,5 9 7,5 6 4,5 3
B. – Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe

– Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet

– Ainereaalit ja reaali

8 6,5 5 3,5 2 0,5

 

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp)

Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella.

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 42:lla.

European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 42:lla.

Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 42:lla.