Pisteytys

Kunkin hakukohteen yhteisvalinnassa valittavien määrästä noin 20 % määräytyy todistuspisteiden ja 80 % koepisteiden perusteella.

Todistusvalintajono:

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään ennalta ilmoitettujen määrien mukaisesti suomalaisen ylioppilastutkinnon tai IB, EB, Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkintojen arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (todistusvalinta). Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen hakijan hakutoivejärjestyksensä mukaisesti.

Ylioppilastutkintojen pisteytys

Suomalainen yo-tutkinto
Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä viidestä kokeesta: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä ja neljä muuta parhaat pisteet antavaa koetta (pitkän oppimäärän mukaisia kokeita voi olla maksimissaan kaksi (2), täten maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 47,5 p.).
Jos hakija on kirjoittanut enemmän kuin kaksi pitkää ainetta, voidaan muut ottaa huomioon pistetaulukon B-kohdassa (keskipitkän pisteytyksen mukaisesti). Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

L E M C B A
A. Äidinkieli/ suomi tai ruotsi toisena kielenä koe 10,5 9 7,5 6 4,5 3
Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet
B. Ainereaalit ja reaali 8 6,5 5 3,5 2 0,5
Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet

Tasapistetilanteessa ratkaisee oppiaineen arvosana seuraavassa järjestyksessä: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä, matematiikka (pitkä tai lyhyt), kieli (pitkä oppimäärä), muut parhaat pisteet antava kieli ja parhaat pisteet antava ainereaali tai (vanhamuotoinen) reaali.

 

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp/DIA)
Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. Pisteitä annetaan kaikista IB- ja EB-tutkinnoista, ja Suomessa suoritetuista Rp- ja DIA-tutkinnoista (DIA = Deutsches Internationale Abitur -tutkinto).

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 47,5:lla.
European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 47,5:lla.
Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) ja Deutsches Internationale Abitur (DIA) -tutkintojen maksimipistemäärä on 300. Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 47,5:lla.

 

Koepistejono:

Valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta. Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan ensin valintakokeen tehtävässä 1 enemmän pisteitä saanut ja tämän jälkeen tehtävistä 2, 3, 4 ja 5 tässä järjestyksessä, enemmän pisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.