Pisteytys

Kunkin hakukohteen yhteisvalinnassa valittavien määrästä noin 40 % määräytyy todistuspisteiden ja 60 % koepisteiden perusteella.

Todistusvalinta:

Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on ensikertalainen ja suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai, IB-tutkinnon tai Suomessa RP tai DIA-tutkinnon.
Todistusvalinnassa hakija voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen (hakijan prioriteettivalinnan mukaisesti).

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne hakukeväänä kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemana ajankohtana. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta ko. ajankohtaan mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Ylioppilastutkintojen pisteytys, katso pisteytystaulukot sivun lopusta.

 

Valintakoevalinta:

Valintakoevalinnan valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden yhteismäärästä (valintakoepisteet).

Valintakokeiden tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on kolminkertainen* suhteessa koko yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla pistemäärällä on useita hakijoita, kaikki saman alimman pistemäärän saaneet hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.
* Kolminkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen yhteismäärästä.

Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen.

Hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen kaikkien tehtävien perusteella tehtävästä 1. alkaen, ja tästä eteenpäin valintakokeen tehtävien mukaisessa järjestyksessä.

Mikäli tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki nämä hakijat.

 

Todistusvalinnan pisteytystaulukko, suomalainen yo-tutkinto

Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154.

Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä, riippumatta niiden laajuuksista.

Pisteitä tuottavia ylioppilastutkintoja tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA) voidaan yhdistää todistusvalinnassa hakijan edun mukaisesti edellyttäen, että vähintään yksi ylioppilastutkinto on valmis.

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, valitaan tasapisteissä olevat hakijat seuraavien aineiden antamien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli ensimmäisen tasapistesäännön jälkeen hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, tarkastellaan toisen tasapistesäännön mukaisen aineen pisteytystä ja niin edelleen tarvittaessa aina viidenteen tasapistesääntöön asti.
1. äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä
2. parhaat pisteet antava ainereaali
3. kieli, pitkä oppimäärä (Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, voidaan tässä huomioida se, jota ei ole huomioitu äidinkielenä)
4. muu parhaat pisteet antava kieli
5. matematiikka (pitkä tai lyhyt)
Jos tämänkin jälkeen valittavien kiintiö ylittyy, ketään tasapistesijalla olevista ei hyväksytä.
Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

OIKEUSTIEDELEMCBA
äidinkieli*3327.52216.5115.5
Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
biologia22.418.614.911.27.53.7
filosofia2016.713.3106.73.3
fysiikka26.52217.613.28.84.4
historia24.520.416.312.28.24.1
kemia22.418.614.911.27.53.7
kieli, pitkä28.323.618.914.19.44.7
kieli, keskipitkä25.120.916.812.68.44.2
kieli, lyhyt22.618.915.111.37.53.8
maantiede2016.713.3106.73.3
matematiikka, lyhyt28.323.618.914.19.44.7
matematiikka, pitkä36.1302418126
psykologia22.418.614.911.27.53.7
terveystieto17.314.411.58.75.82.9
uskonto/elämänkatsomustieto24.520.416.312.28.24.1
yhteiskuntaoppi2016.713.3106.73.3
muut reaaliaineet**22.418.614.911.27.53.7

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä.
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan.
Vanhanmuotoisesta reaalista ei saa pisteitä.

Todistusvalinnan pisteytystaulukko, kansainväliset yo-tutkinnot (IB, EB, Rp/DIA)

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan.

International Baccalaureate -tutkinto (IB)
Ainekohtaisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti.

IB-tutkinto Ylioppilastutkinto
7laudatur (L)
6eximia cum laude approbatur (E)
5magna cum laude approbatur (M)
4cum laude approbatur (C)
3lubenter approbatur (B)
2approbatur (A)
IB-tutkintoaineet pisteytetään seuraavien suomalaisen ylioppilastutkintoaineiden mukaisesti.
IB-tutkinto Ylioppilastutkinto
A-kieliäidinkieli
A-kieli (ei sama kuin äidinkieli),pitkä kieli
B-englanti
muut B-kieletkeskipitkä kieli
AB-kielilyhyt kieli
V. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet:pitkä matematiikka
Further Mathematics, Mathematics HL ja Mathematics SL
V. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet:
Mathematics: Analysis and approaches HL, Mathematics: Applications and interpretation HL ja Mathematics: Analysis and approaches SL
V. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet:lyhyt matematiikka
Mathematical Studies
V. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet:
Mathematics: Applications and interpretation SL

IB-tutkinnon reaaliaineet pisteytetään pistetaulukkojen mukaisesti.

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
Ainekohtaisen kirjallisen tai suullisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti.

EB-tutkinto Ylioppilastutkinto
10.00-9.00laudatur (L)
8.99-8.00eximia cum laude approbatur (E)
7.99-7.00magna cum laude approbatur (M)
6.99-6.00cum laude approbatur (C)
5.99-5.00lubenter approbatur (B)
4.99-4.00approbatur (A)
EB-tutkintoaineet pisteytetään suomalaisen ylioppilastutkintoaineiden mukaan seuraavasti.
EB-tutkinto Ylioppilastutkinto
L1-kieliäidinkieli
L2-kielipitkä kieli
L3-kieli,keskipitkä kieli
Other National Language
L4-kieli,lyhyt kieli
L5-kieli
pitkä matematiikka (5h)pitkä matematiikka
lyhyt matematiikka (3h)lyhyt matematiikka

EB-tutkinnon reaaliaineet pisteytetään koulutusten pistetaulukkojen mukaisesti.

Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
Ainekohtaisen kirjallisen tai suullisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti.

RP-/ DIA-tutkinto Ylioppilastutkinto
15–13laudatur (L)
12–10eximia cum laude approbatur (E)
9–8magna cum laude approbatur (M)
7cum laude approbatur (C)
6–5lubenter approbatur (B)
4approbatur (A)
RP-/DIA-tutkintoaineet pisteytetään todistusvalinnassa seuraavien suomalaisen ylioppilastutkintoaineiden mukaisesti.
RP-/DIA-tutkinto Ylioppilastutkinto
äidinkieli suomi tai saksaäidinkieli
suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englantipitkä kieli
B1-kielikeskipitkä kieli
B2-kieli tai B3-kielilyhyt kieli
matematiikkapitkä matematiikka
matematiikka vastaavuustodistuksestalyhyt matematiikka

RP-/ DIA-tutkinnon reaaliaineet pisteytetään pistetaulukkojen mukaisesti.
Mikäli pisteytettävät aineet eivät sisälly hakijan tutkintoaineisiin, katsotaan pisteet Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.