Todistusvalinta v. 2020-2024

Oikeustieteellisen alan todistusvalinnan pisteytys v. 2020-2024

(liite, pisteytystaulukko)

Todistuksella valittavien osuus 40 %

Käyttöön otettavat ylioppilastutkinnon pistetaulukot koskevat kaikkia korkeakouluja ja oikeustieteellinen ala valitsi annetuista kahdesta vaihtoehdosta perustaulukon (taulukko 1), joka ei erityisellä tavalla painota matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.
Pisteytysmalli muodostaa johdonmukaisen jatkumon yhteisvalinnan lähtöpisteytyksestä todistusvalintaan.
Painotettavasti aineesta ja aineista käytiin keskustelua, mutta päätettiin jättää erilaisille taustoille ja kiinnostuksen kohteille tilaa sekä mahdollisuuksia.

Todistusvalinnan pisteytys
Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä, riippumatta niiden laajuuksista.

Vanhanmuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Pisteitä tuottavia ylioppilastutkintoja tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA) voidaan yhdistää todistusvalinnassa hakijan edun mukaisesti edellyttäen, että vähintään yksi ylioppilastutkinto on valmis.

Taulukoiden ainepisteytys on kaikille yliopistoille yhteinen, lukuun ottamatta alan halutessaan valitsemia painotettuja aineita. Oikeustieteellisellä alalla pidettiin tärkeänä säilyttää hakijoiden erilaiset taustat ja mahdollisuudet seurata omia kiinnostuksen kohteitaan eikä tämän vuoksi valittu painotettua ainetta. Ala aikoo seurata opiskelijavalinnan uudistusta sekä uusien opiskelijoiden että opintojen etenemisen osalta.

Alan vastine keskusteluun pisteytyksestä (pdf, avautuu uuteen välilehteen).