Valintakoe

Valintakoenäyttö ajalla 16.7.-29.7.2020. Valintakoenäyttö on keskitetty Itä-Suomen yliopistoon, ja voit tilata 2-vaiheen valintakokeesi lomakkeella (linkki). Lomake avautuu 15.7.2020. Erityisesti alussa näyttöpalvelussa on odotettavissa ruuhkaa.

! Sivu päivitetty 24.5.2020 !
Mahdolliset häiriötiedotteet julkaistaan: https://www.oikeustieteet.fi/tiedotus-26-5-valintakoe/

Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Valintakoekirjallisuus

Oikeustieteellisen alan dekaanit ovat yhteisesti päättäneet, että kaikki ennakkomateriaali on saatavissa maksutta sähköisenä julkaisuna.
Ennakkomateriaalin voi tilata painettuna myöhemmin julkaistavan tilausohjeen mukaisesti. Painettu materiaali on maksullinen.
Toimitusteknisistä syistä, myös maksuton, sähköinen ennakkomateriaali tulee tilata tilausohjeen mukaisesti.

Valintakoekirjallisuus 2020:
Pia Letto-Vanamo: Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun. Oikeuden perusteet 1. ISBN 978-951-51-2558-3.
Olli Mäenpää: Julkinen valta ja oikeusvaltio. Oikeuden perusteet 2. ISBN 978-951-51-5817-8.
Janne Kaisto: Johdatus yksityisoikeuteen. Oikeuden perusteet 3. ISBN 978-951-51-5819-2.

Lisätietoja kirjojen tilauksesta löytyy Unigrafian sivuilta (linkki).
Pääsykoekirjoista julkaistaan myös sähköiset versiot, jotka ovat kaikkien ladattavissa ilmaiseksi julkaisujen ilmestyttyä. Lukuoikeudet sähköisiin versioihin hankitaan Unigrafian verkkokaupasta!

Valintakokeen 1-vaihe pidetään tiistaina 26.5.2020 klo 10:00­–12:30. Koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Koe suoritetaan AMK-järjestelmällä etäkokeena. LUE järjestelmään liittyvät ohjeet HUOLELLISESTI! Ohjeet Opintopolussa (linkki).

Valintakokeen toiseen vaiheeseen pääseville lähetetään tieto 1.6.2020.

Valintakokeen 2.vaihe järjestetään pe 5.6. klo 12:00 alkaen. Toisen vaiheen koe pyritään ensisijaisesti toteuttamaan fyysistä läsnäoloa vaativana kokeena yliopiston järjestämissä tiloissa, ja tällöin koe päättyy klo 15:00.

Valintakokeen 2-vaihe järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Valintakoepaikka on valittu sitovasti Opintopolussa hakemuksella, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa!
Helsingin yliopisto (Helsinki, Vaasa): https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/valintakokeiden-paikat
Itä-Suomen yliopisto: Joensuu: Carelia, sali C1 (Yliopistokatu 4); Kuopio: Snellmania, sali SN100 (Yliopistonranta 1 E)
Lapin yliopisto (Oulu, Rovaniemi): https://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Valintakokeet-ja-valintojen-tulokset/Tervetuloa-valintakokeisiin
Turun yliopisto (Turku): https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet

Valintakokeen 2-vaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan 1-vaiheen valintakokeeseen osallistuneet asetetaan pisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Näistä vähintään 624 eniten pisteitä saanutta hakijaa etenee toiseen tarkastusvaiheeseen.

Hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

OHJEITA VALINTAKOKEEN 2-vaiheeseen saapuvalle tullaan lähettämään sähköpostitse Opintopolussa olevaan osoitteeseen 2.6.2020:
PUHELIN TULEE SULKEA JA/TAI ASETTAA LENTOTILAAN!

Mallilomake
Valintakoe on kaksivaiheinen, ja kokeen ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuvilta tarkastetaan monivalintatehtävät. Monivalintalomakkeen merkintöjen kanssa tulee olla huolellinen, koska optinen lukulaite tulkitsee vähäisetkin merkinnät vastauksiksi! Erityisen huolellinen tulee olla kirjatessa henkilötunnustaan!

Kevään 2018 optisen lomakkeen löydät linkin takaa: Mallilomake (pdf) avautuu uuteen ikkunaan
Voit tulostaa lomakkeen ja harjoitella merkintöjä.

Erityis-/yksilölliset järjestelyt
Toimita erityisjärjestelyn hakemus 1.4.2020 klo 15:00 mennessä siihen yliopistoon, minkä järjestämään valintakokeeseen osallistut!
Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/erityisjarjestelyt-valintakokeessa
Itä-Suomen yliopisto: https://haeyliopistoon.fi/valintakokeet/valintakokeiden-erityisjarjestelyt/
Lapin yliopisto: https://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Nain-haet/Valintakokeen-erityisjarjestelyt
Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen. Mikäli hakija ei pysty täyttämään kokeessa käytettävää optisesti luettavaa lomaketta käsin, tulee hakijan hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään viisi (5) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava hakuajan päättymiseen 1.4.2020 klo 15:00 mennessä.

Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.