Valintakoe

Valintakoe (ma 23.5.2022 klo 14-18) perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Valintakoekirjallisuus

Oikeustieteellisen alan dekaanit ovat yhteisesti päättäneet, että kaikki ennakkomateriaali on saatavissa maksutta sähköisenä julkaisuna.
Ennakkomateriaalin voi tilata painettuna myöhemmin julkaistavan tilausohjeen mukaisesti. Painettu materiaali on maksullinen.
Valintakoekirjallisuus 2022 julkaistaan to 21.4.2022.

Valintakoe järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Valintakoepaikka on valittu sitovasti Opintopolussa hakemuksella, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa!

 

Valintakoevalinnan valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden yhteismäärästä (valintakoepisteet).

Valintakokeiden tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on kolminkertainen* suhteessa koko yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla pistemäärällä on useita hakijoita, kaikki saman alimman pistemäärän saaneet hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.
* Kolminkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen yhteismäärästä.

Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen.

Hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

OHJEITA VALINTAKOKEESEEN saapuvalle
PUHELIN TULEE SULKEA JA/TAI ASETTAA LENTOTILAAN!

Mallilomake
Valintakoe on kaksivaiheinen, ja kokeen ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuvilta tarkastetaan monivalintatehtävät. Monivalintalomakkeen merkintöjen kanssa tulee olla huolellinen, koska optinen lukulaite tulkitsee vähäisetkin merkinnät vastauksiksi! Erityisen huolellinen tulee olla kirjatessa henkilötunnustaan!

Kevään 2018 optisen lomakkeen löydät linkin takaa: Mallilomake (pdf) avautuu uuteen ikkunaan
Voit tulostaa lomakkeen ja harjoitella merkintöjä.

Yksilölliset järjestelyt (ent. erityisjärjestelyt)
Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus 6.4.2022 klo 15:00 mennessä siihen yliopistoon, minkä järjestämään valintakokeeseen osallistut!
(Yliopiston nimessä linkki sivulle)

Helsingin yliopisto (koepaikat Helsinki ja Vaasa)
Itä-Suomen yliopisto (koepaikat Joensuu ja Kuopio)
Lapin yliopisto (koepaikat Oulu ja Rovaniemi)
Turun yliopisto (koepaikka Turku)

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Mikäli hakija ei pysty täyttämään kokeessa käytettävää optisesti luettavaa lomaketta käsin, tulee hakijan hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä yksilöllisiä järjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista yksilöllisistä järjestelyistä. Lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että hakija tarvitsee lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden vuoksi tukitoimia kokeen suorittamiseen.  Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, tai sairauden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon**, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava 6.4.2022 klo 15:00 mennessä.

Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.

**
Helsingin yliopisto: koepaikat Helsinki ja Vaasa
Itä-Suomen yliopisto: koepaikat Joensuu ja Kuopio
Lapin yliopisto: koepaikat Oulu ja Rovaniemi
Turun yliopisto: koepaikka Turku