Valintakoe

Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Valintakoenäyttö (Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)
Voit tutustua valintakokeen arvosteluperusteisiin sekä saamiisi tehtäväkohtaisiin pisteisiin ajalla 1.7.–12.7.2019 klo 10–14. Käyntiosoite: Yliopistokatu 2, Joensuu (Aurora). Voit tilata sähköpostitse (tai postitse) lähetettävän vastauspaperikopion e-lomakkeella (linkki, avautuu uuteen ikkunaan/välilehteen) 28.6. alkaen. Lomake sulkeutuu 12.7.2019 klo 14:00.  Kopioitavista/skannattavista koevastauksista laskutetaan 20 €/hakija.  Tilattuja vastauspaperikopioita käsitellään ma 1.7. alkaen. Ensimmäisellä viikolla voi olla ruuhkaa, tilaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Valintakoevastaukset lähetetään sähköpostitse salattuna viestinä. Huom! Viestissä olevan linkin voi avata ja liitteen tallentaa vain sillä laitteella, millä se on avattu ensimmäisen kerran. Älä avaa viestiä puhelimellasi, mikäli haluat avata sen vielä tietokoneella.

Valintakoekirjallisuus

Jaana Norio: Johdatus kuluttajaoikeuteen. Forum Iuris 2019. ISBN 978-951-51-2551-4.
Janne Salminen: Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni. Forum Iuris 2019. ISBN 978-951-51-2552-1.
Tapio Määttä & Mirjami Paso: Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan. Forum Iuris 2019. ISBN 978-951-51-2553-8.

Oikeustieteellisen alan dekaanit ovat yhteisesti päättäneet, että keväällä 2019 sähköisesti julkaistava valintakoekirjallisuus on hakijoiden käytettävissä maksutta.
Muutos koskee sekä suomen- että ruotsinkielistä sähköisesti julkaistavaa Forum Iuris -kirjasarjan valintakoekirjallisuutta.
Valintakoekirjallisuutta voi edelleen tilata myös painettuna. Lisätiedot Unigrafian sivuilta: https://shop.unigrafia.fi/oikeustieteellisen_tiedekunnan_paasykoekirjat_2019/
Lukemisesteiset hakijat voivat tilata Celian (www.celia.fi) kautta valintakoekirjoja maksutta äänikirjoina, e-kirjoina tai pistekirjoina. Lukemisesteellä tarkoitetaan vaikeutta käyttää painettua kirjaa sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Valintakoe pidetään tiistaina 14.5.2019 klo 10:00­–15:00. Kokeen pituus on viisi tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Valintakokeeseen on vastattava suomen kielellä.

Valintakoe järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Valintakoepaikka ilmoitetaan sitovasti Opintopolussa hakemuksella, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa!
Helsingin yliopisto (Helsinki, Vaasa): https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/valintakokeiden-paikat
Itä-Suomen yliopisto: Joensuu: Carelia, sali C1 (Yliopistokatu 4); Kuopio: Snellmania, sali SN100 (Yliopistonranta 1 E)
Lapin yliopisto (Oulu, Rovaniemi): https://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Valintakokeet-ja-valintojen-tulokset/Tervetuloa-valintakokeisiin
Turun yliopisto (Turku): https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet

Valintakokeiden tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään *. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla pistetilalla on useita hakijoita, saman alimman pistetilan kaikki hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.

* Kolminkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden aloituspaikkojen summa x 3 eli 523 x 3 = 1569. Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Näistä 1569 eniten pisteitä saanutta hakijaa etenee toiseen tarkastusvaiheeseen.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt ja hakukelpoisuutensa osoittanut hakija voi osallistua kokeeseen.

OHJEITA VALINTAKOKEESEEN SAAPUVALLE:
PUHELIN TULEE SULKEA JA/TAI ASETTAA LENTOTILAAN!

Pakolliset mukana olevat tavarat:
– lyijykynä (+ pyyhekumi ja tarvittaessa teroitin/lisälyijyt)
– henkilöllisyystodistus (suomalainen ajokortti; minkä tahansa valtion passi; suomalainen, poliisin myöntämä valokuvallinen henkilötodistus tai Suomen ulkoministeriön matkustusasiakirjaksi hyväksymä muun maan virallinen valokuvallinen henkilötodistus)

Sallitut tavarat
– Voit viedä istumapaikalle vähäisen määrän syötävää läpinäkyvässä kääreessä. Se ei saa olla voimakkaasti rapisevassa tai muuten äänekkäässä kääreessä.
– Vähäinen määrä juotavaa läpinäkyvässä, kierrekorkilla suljetussa pullossa, josta on mahdolliset etiketit poistettu.
– Lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.

Kielletyt tavarat
– Et saa viedä istumapaikalle mitään muita tavaroita kuin ne, jotka on mainittu kohdissa ”Pakolliset tavarat” ja ”Sallitut tavarat”.
– Kello (Ei älykelloa eikä tavallista rannekelloa. Koesalissa on kello.)
– Puhelimen vieminen istumapaikalle katsotaan vilpin yrittämiseksi.
– Nenäliinat. Voit tarvittaessa kokeen aikana pyytää niitä koevalvojalta.
– Korvatulpat. Kertakäyttöisiä korvatulppia saa pyydettäessä koevalvojalta. Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.

Mallilomake
Valintakoe on kaksivaiheinen, ja kokeen ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuvilta tarkastetaan monivalintatehtävät. Monivalintalomakkeen merkintöjen kanssa tulee olla huolellinen, koska optinen lukulaite tulkitsee vähäisetkin merkinnät vastauksiksi! Erityisen huolellinen tulee olla kirjatessa henkilötunnustaan!

Kevään 2018 optisen lomakkeen löydät linkin takaa: Mallilomake (pdf) avautuu uuteen ikkunaan
Voit tulostaa lomakkeen ja harjoitella merkintöjä.

Erityisjärjestelyt
Toimita erityisjärjestelyn hakemus 3.4.2019 klo 15:00 mennessä siihen yliopistoon, minkä järjestämään valintakokeeseen osallistut!
Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/erityisjarjestelyt-valintakokeessa
Itä-Suomen yliopisto: https://haeyliopistoon.fi/valintakokeet/valintakokeiden-erityisjarjestelyt/
Lapin yliopisto: https://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Nain-haet/Valintakokeen-erityisjarjestelyt
Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen. Mikäli hakija ei pysty täyttämään kokeessa käytettävää optisesti luettavaa lomaketta käsin, tulee hakijan hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava hakuajan päättymiseen 3.4.2019 klo 15:00 mennessä. Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.