Valintakoe

Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten. Valintakokeeseen liittyvä kirjallisuus julkaistaan keskiviikkona 11.4.2018. Sitä on mahdollista ennakkotilata verkosta ja tilausohjeet julkaistaan maaliskuun aikana tällä sivulla.

Valintakoe pidetään tiistaina 15.5. klo 12:00­–17:00. Kokeen pituus on viisi tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Valintakokeeseen on vastattava suomen kielellä.

Valintamenettely on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään *. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla pistetilalla on useita hakijoita, saman alimman pistetilan kaikki hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.

* Kolminkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden aloituspaikkojen summa x 3 eli 523 x 3 = 1569. Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Näistä 1569 eniten pisteitä saanutta hakijaa etenee toiseen tarkastusvaiheeseen.

Hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 80 pistettä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt ja hakukelpoisuutensa osoittanut hakija voi osallistua kokeeseen.

Erityisjärjestelyt

Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava hakuajan päättymiseen (28.3.2018 klo 15:00) mennessä. Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.

Toimita erityisjärjestelyn hakemus 28.3.2018 klo 15:00 mennessä siihen yliopistoon, minkä järjestämään valintakokeeseen osallistut!
Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/erityisjarjestelyt-valintakokeessa
Itä-Suomen yliopisto: https://haeyliopistoon.fi/valintakokeet/valintakokeiden-erityisjarjestelyt/
Lapin yliopisto: https://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Nain-haet/Valintakokeen-erityisjarjestelyt
Turun yliopisto: http://www.utu.fi/fi/Opiskelu/hakeminen/valintakokeet/Sivut/Erityisj%C3%A4rjestelyt.aspx

Valintakoepaikkakunnat

Hakija voi valita, missä seuraavista paikkakunnista osallistuu valintakokeeseen: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Sitova ilmoitus kysytään hakulomakkeella.

Helsingin yliopiston järjestämät valintakokeet:
Helsinki ja Vaasa
Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2018 osoitteessa www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-paikat

Itä-Suomen yliopiston järjestämät valintakokeet:
Joensuu: Carelia, C1, Yliopistokatu 4, 80100 JOENSUU
Kuopio: Snellmania, SN100, Yliopistonranta 1 E, 70210 KUOPIO

Lapin yliopiston järjestämät valintakokeet:
Oulu ja Rovaniemi
Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2018 osoitteessa www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Valintakokeet-ja-valintojen-tulokset/Tervetuloa-valintakokeisiin

Turun yliopiston järjestämät valintakokeet:
Turku
Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2018 osoitteessa www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/valinta/Sivut/Opiskelijavalinta.aspx