Valintakoe

Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Valintakoekirjallisuus

Oikeustieteellisen alan dekaanit ovat yhteisesti päättäneet, että kaikki ennakkomateriaali on saatavissa maksutta sähköisenä julkaisuna.
Ennakkomateriaalin voi tilata painettuna myöhemmin julkaistavan tilausohjeen mukaisesti. Painettu materiaali on maksullinen.
Toimitusteknisistä syistä, myös maksuton, sähköinen ennakkomateriaali tulee tilata myöhemmin julkaistavan tilausohjeen mukaisesti.

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 27.4.2020.

Lisätietoja kirjojen tilauksesta löytyy Unigrafian sivuilta (linkki). Pääsykoekirjapaketista voi tehdä ennakkotilauksen Unigrafian verkkokirjakaupassa 28.2.-2.4.2020 klo 24.00 mennessä. Pääsykoekirjoista julkaistaan myös sähköiset versiot, jotka ovat kaikkien ladattavissa ilmaiseksi julkaisujen ilmestyttyä. Lukuoikeudet sähköisiin versioihin hankitaan Unigrafian verkkokaupasta!

Valintakoe pidetään tiistaina 26.5.2020 klo 10:00­–14:00. Kokeen pituus on neljä tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Valintakokeeseen on vastattava suomen kielellä.

Valintakoe järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Valintakoepaikka ilmoitetaan sitovasti Opintopolussa hakemuksella, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa!
Helsingin yliopisto (Helsinki, Vaasa): https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/valintakokeiden-paikat
Itä-Suomen yliopisto: Joensuu: Carelia, sali C1 (Yliopistokatu 4); Kuopio: Snellmania, sali SN100 (Yliopistonranta 1 E)
Lapin yliopisto (Oulu, Rovaniemi): https://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Valintakokeet-ja-valintojen-tulokset/Tervetuloa-valintakokeisiin
Turun yliopisto (Turku): https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet

Valintakokeiden tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on nelinkertainen* suhteessa koko yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla pistemäärällä on useita hakijoita, kaikki saman alimman pistemäärän saaneet hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.
* Nelinkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen yhteismäärästä. Valintakoevalinnan aloituspaikkojen summa x 4 eli 312 x 4 = 1248.

Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Näistä 1248 eniten pisteitä saanutta hakijaa etenee toiseen tarkastusvaiheeseen.

Hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt ja hakukelpoisuutensa osoittanut hakija voi osallistua kokeeseen.

OHJEITA VALINTAKOKEESEEN SAAPUVALLE:
PUHELIN TULEE SULKEA JA/TAI ASETTAA LENTOTILAAN!

Pakolliset mukana olevat tavarat:
– lyijykynä (+ pyyhekumi ja tarvittaessa teroitin/lisälyijyt)
– henkilöllisyystodistus (suomalainen ajokortti; minkä tahansa valtion passi; suomalainen, poliisin myöntämä valokuvallinen henkilötodistus tai Suomen ulkoministeriön matkustusasiakirjaksi hyväksymä muun maan virallinen valokuvallinen henkilötodistus)

Sallitut tavarat
– Voit viedä istumapaikalle vähäisen määrän syötävää läpinäkyvässä kääreessä. Se ei saa olla voimakkaasti rapisevassa tai muuten äänekkäässä kääreessä.
– Vähäinen määrä juotavaa läpinäkyvässä, kierrekorkilla suljetussa pullossa, josta on mahdolliset etiketit poistettu.
– Lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.

Kielletyt tavarat
– Et saa viedä istumapaikalle mitään muita tavaroita kuin ne, jotka on mainittu kohdissa ”Pakolliset tavarat” ja ”Sallitut tavarat”.
– Kello (Ei älykelloa eikä tavallista rannekelloa. Koesalissa on kello.)
– Puhelimen vieminen istumapaikalle katsotaan vilpin yrittämiseksi.
– Nenäliinat. Voit tarvittaessa kokeen aikana pyytää niitä koevalvojalta.
– Korvatulpat. Kertakäyttöisiä korvatulppia saa pyydettäessä koevalvojalta. Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.

Mallilomake
Valintakoe on kaksivaiheinen, ja kokeen ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuvilta tarkastetaan monivalintatehtävät. Monivalintalomakkeen merkintöjen kanssa tulee olla huolellinen, koska optinen lukulaite tulkitsee vähäisetkin merkinnät vastauksiksi! Erityisen huolellinen tulee olla kirjatessa henkilötunnustaan!

Kevään 2018 optisen lomakkeen löydät linkin takaa: Mallilomake (pdf) avautuu uuteen ikkunaan
Voit tulostaa lomakkeen ja harjoitella merkintöjä.

Erityis-/yksilölliset järjestelyt
Toimita erityisjärjestelyn hakemus 1.4.2020 klo 15:00 mennessä siihen yliopistoon, minkä järjestämään valintakokeeseen osallistut!
Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/erityisjarjestelyt-valintakokeessa
Itä-Suomen yliopisto: https://haeyliopistoon.fi/valintakokeet/valintakokeiden-erityisjarjestelyt/
Lapin yliopisto: https://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Nain-haet/Valintakokeen-erityisjarjestelyt
Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen. Mikäli hakija ei pysty täyttämään kokeessa käytettävää optisesti luettavaa lomaketta käsin, tulee hakijan hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään viisi (5) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava hakuajan päättymiseen 1.4.2020 klo 15:00 mennessä.

Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.