22.4.2021 Valintakoekirjallisuus 2021 on julkaistu

Valintakoekirjallisuus hakukeväälle 2021 on julkaistu.
Pia Letto-Vanamo: Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun
Sakari Melander: Johdatus rikosoikeuteen
Sampo Mielityinen (toim.): Oikeus ja julkisuus

Kirjojen tilaus Unigrafian sivuilta (linkki).
Lukemisesteiset hakijat voivat tilata Celian (www.celia.fi) kautta valintakoekirjoja maksutta äänikirjoina, e-kirjoina tai pistekirjoina. Lukemisesteellä tarkoitetaan vaikeutta käyttää painettua kirjaa sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Lisätietoa valintakokeesta yleisesti: https://www.oikeustieteet.fi/valintakoe/