Valintamenettely

Korkeakoulujen yhteishaussa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan opiskelijavalinnassa valittavista 75 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä ole vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.  Ns. ensikertalaiskiintiö (75 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapojen aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin, että todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, voidaan ensikertalaispaikkoihin valita muita kuin ensikertalaisia.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Todistusvalinnassa voi tulla valituksi, vaikkei osallistuisi valintakokeeseen. Hakukevään IB-, EB-, tai Suomessa suoritetun DIA -ylioppilastutkinnon suorittaneiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta tai IB-tutkinnon tapauksessa lopullisista arvosanoista (Diploma Programme (DP) Results).

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa hakeeko hän todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon molemmissa valinnoissa, mikäli hakija täyttää valintakriteerit. Ensin katsotaan, tuleeko hakija hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos hakija ei tule hyväksytyksi, tarkistetaan, sijoittuuko hän valintakoevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.