Valintamenettely

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa valinta perustuu kaikille yhteisvalinnan piirissä oleville hakukohteille yhteisiin valintaperusteisiin. Valittavista 75 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Ns. ensikertalaisuuskiintiö (75 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapajonojen aloituspaikkamäärissä. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmän kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, jotka ovat saavuttaneet hyväksymisen edellytyksenä olevan vähimmäispistemäärän, voidaan ensikertalaispaikkoihin valita muita kuin ensikertalaisia.

Kunkin hakukohteen yhteisvalinnassa valittavien määrästä 60 % määräytyy yhteispisteiden ja 40 % koepisteiden perusteella. Aloituspaikat täytetään valintatapajonoittain ensin yhteispistein ja sen jälkeen koepistein.

Keväällä 2018 IB-, EB- tai Rp-tutkinnon suorittaneen hakijan on toimitettava ennakkoarvio (predicted grades arvosanat yhteispisteineen) hakukelpoisuuden todentamiseksi. Hakukeväänä valmistuvan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee yhteispisteissä valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi yhteispisteissä, peruutetaan opiskelupaikka. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.