Valintatulokset

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2018. Opiskelijavalinnan tulos on nähtävissä sähköisessä Oma opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Kaikki hyväksytyt saavat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymisen yhteydessä. Lue tarkasti saamasi ohjeet. 28.6.2018 hyväksyttyjen on otettava paikka vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00. Opiskelupaikan vastaanottamiseen löydät ohjeita Opintopolku.fi -palvelusta – Näin otat paikan vastaan.

Oikaisumenettely

Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseesi ja siinä on tehty mielestäsi virhe, voit hakea päätökseen oikaisua. Oikaisua haetaan siitä yliopistosta, jonka hakukohteen tulokseen halutaan muutosta.

Oikaisuvaatimukset tulee tehdä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta (Yliopistolaki 558/2009). Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön toimittamisesta löytyy sen yliopiston nettisivuilta, jonka valintaan halutaan muutosta.