Oikaisumenettely

Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tulee jättää kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta.

Valintapäätökseen tyytymätön hakija voi tehdä kirjallisen oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisuaika alkaa 9.7.2022, ja päättyy 22.7.2022 klo 15:00. (Yliopistolaki 558/2009).

Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot.

Oikaisupyynnön liitteenä tulee vähintään olla:

  • pääsykoevastaus (asiakirja/asiakirjan jäljennös)
  • selvitys mihin asiaan hakee oikaisua
  • muu mahdollinen dokumentaatio

Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön toimittamisesta löytyvät sen yliopiston nettisivuilta, jonka valintaan halutaan muutosta.

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lapin yliopisto

Turun yliopisto