Oikaisumenettely

Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tulee jättää kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta.

Valintapäätökseen tyytymätön hakija voi tehdä kirjallisen oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 12.7.2018 klo 15:00. (Yliopistolaki 558/2009).

Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama.

Oikaisupyynnön liitteenä tulee olla:

  • asiakirja/asiakirjan jäljennös (esim. valintakokeessa hakijan antama vastaus)

Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön toimittamisesta löytyvät sen yliopiston nettisivuilta, jonka valintaan halutaan muutosta.

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lapin yliopisto

Turun yliopisto