Valintakoetilastot

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan tulokset valmiit, kevät 2018

Tänä keväänä oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea yhdellä kokeella kaikkiin suomenkielisiin oikeustieteen hakukohteisiin.

Valintakoe pidettiin 15.5.2018. Valintakoe ja arvosteluperusteet julkaistaan 29.6.2018 Oikeustieteet.fi-sivustolla: https://www.oikeustieteet.fi/valintakokeet/

Hakija voi tarkistaa omat tuloksensa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.
*OPH:sta johtuvasta syystä hakija näkee ainoastaan viimeisen hylkäyssyyn opintopolussa. Lapin yliopistolla viimeinen hakutapajono on saamen kielen taitoiset. Kun useimmat hakijat eivät ole saamen kielen taitoisia, heille näkyy hylkäysperusteena ”hakija ei ole saamen kielen taitoinen”.

Hakijat valitsivat Opintopolku.fi -palvelussa hakukohteet mieleiseensä järjestykseen. Hakijoita oli yhteensä 5746 ja kokeeseen heistä osallistui 4090 hakijaa eli 71 prosenttia. Suosituin oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista oli Helsingin yliopiston Helsingin hakukohde. Helsinkiin haki yhteensä 3069 ensisijaista hakijaa eli 53 prosenttia kaikista yhteisvalinnan hakijoista.

Ensisijaiseen hakukohteeseensa tuli valituksi 276 hakijaa eli 6,7 prosenttia valintakokeeseen osallistuneista. Tässä luvussa on huomioitu vain hakulomakkeella ensisijaiseksi asetetut oikeustieteiden hakukohteet.

Taulukko 1 Aloituspaikkojen, hyväksyttyjen hakemuksien ja ensisijaisten hakijoiden määrät

Taulukko 2 Hakukohteiden pisterajoiksi muodostuivat seuraavat pisteet (tilannetieto 27.6.2018)

* Ensikertalaisuuskiintiö (enemmän pisteitä saanut on varasijalla) on vaikuttanut seuraaviin pisterajoihin: yhteispistejono Joensuu ja Vaasa, koepistejono: Lappi ja Vaasa.

Valintakokeen tarkastaminen oli kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastettiin monivalintatehtävät ja hakijat asetettiin niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä oli rajattu niin, että se oli kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään. Toiseen tarkastusvaiheeseen eteni 1680 hakemusta. Toisen vaiheen pisterajaksi muodostui 26 pistettä monivalintatehtävistä.

Hakijat saavat henkilökohtaisen sähköpostin tehtäväkohtaisista pisteistään perjantaina 29.6.2018.

Valintakokeeseen osallistuneilta hakijoilta pyydettiin valintakokeesta, valintakoekirjallisuudesta ja tiedotuksesta palautetta. Kooste hakijapalautteesta julkaistaan myöhemmin syksyllä oikeustieteet.fi-sivustolla. Palautetta käytetään kokeen ja opiskelijavalinnan kehittämiseen.

Ensi vuonna suomenkielisen valintakokeen rinnalle avataan todistusvalintaväylä. Tarkemmat tiedot todistusvalinnasta näet täältä.