Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. valinnassa seuraavalla varasijalla oleva hakija. Hakija voi tulla hyväksytyksi varasijalta todistusvalinnassa myös valintakokeen suorittamisen jälkeen.

Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiön vaikutus että valintatavassa toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan.

Kevään 2021 varasijat rajataan kaikissa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:
Todistusvalinta 60 hakijaa.
Valintakoevalinta 30 hakijaa.